Zwrot podatku z Austrii pobierz dokumenty przejdź do kalkulatora

NIE POZWÓL ŻEBY TWOJE PIENIĄDZE PRZEPADŁY- ZGŁOŚ SIĘ TERAZ!

Chcesz uzyskać zwrot podatku z Austrii? Nie musisz nawet wychodzić z domu! Wystarczy wypełnić formularz „Zadaj nam pytanie” zamieszczony obok. W ciągu 48 godzin od przesłania formularza, skontaktuje się z Tobą nasz konsultant i odpowie na każde pytanie związane ze zwrotem podatku z Austrii. O zwrot podatku za pracę w Austrii można ubiegać się za 5 ostatnich lat np. w roku 2017 składamy deklaracje za lata: 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.

Warto rozliczać się z podatku w Austrii, gdyż średni zwrot wynosi ponad 700 euro. By starać się o te pieniądze, należy posiadać dokumenty od pracodawcy, tzw L16 czyli Lohnzettel. Część osób zatrudnionych w tym kraju nie musi się rozliczać z podatku. Wyjątek stanowią rezydenci. Status rezydenta uzyskuje się po przepracowaniu w Austrii ponad pół roku jednym ciągiem lub wówczas, gdy nasze dochody z tego kraju wynoszą 90% całego dochodu rocznego, liczonego ze wszystkich krajów.

Austriackie prawo podatkowe jest bardzo podobne do niemieckiego i częściowo polskiego prawa podatkowego. Można powiedzieć, że polskie ustawodawstwo podatkowe jest wzorowane na ustawodawstwie austriackim.

Systemem podatkowym kierują bardzo podobne zasady. Na obszarze austriackiego prawa podatkowego wyróżniamy także pojęcia ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby, które zamieszkują lub pracują (zamieszkiwały lub pracowały) w Austrii ponad 6 (sześć) miesięcy w sposób ciągły. Osoby podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu nazywane są rezydentami. Z z kolei za nierezydentów podatkowych uznaje się osoby, które przebywały lub pracowały w Austrii przez okres poniżej 6 miesięcy. Status rezydenta lub nierezydenta ma decydujące znaczenie dla sposobu rozliczania z austriackim fiskusem.

Do nadpłaty podatku może dojść wówczas, gdy odprowadzana co miesiąc zaliczka na podatek będzie zbyt wysoka i w rocznym rozliczeniu okaże się, że odprowadzony podatek jest wyższy od należnego. Aby ubiegać się o zwrot tej nadpłaty należy po zakończeniu roku podatkowego (w Austrii tożsamego z rokiem kalendarzowym) złożyć do właściwego urzędu skarbowego deklarację podatkową Eikommnensteuererklärung. Deklarację tę sporządzić należy w oparciu o dokument podatkowy Lohnzettel, który po zakończeniu roku podatkowego powinien zostać wydany pracownikowi przez pracodawcę. Do zeznania należy załączyć zaświadczenie o wysokości dochodów osiągniętych w Polsce w danym roku podatkowym. Austriacki urząd opracowuje zeznania w ciągu kliku miesięcy, a zwrot przelewa na wskazane przez podatnika konto (także polskie) lub wysyła mu czek.

O zwrot podatku może ubiegać się każdy, kto legalnie pracował na terenie Austrii. W przypadku pobytu i pracy do 6 miesięcy (dokładnie 183 dni), austriacki Urząd Podatkowy powinien zwrócić 100%  nadpłaconego podatku.

W przypadku pobytu i pracy Austrii  powyżej 6 miesięcy, zwrot podatku jest możliwy, gdy 90% uzyskanego dochodu w ciągu roku podatkowego, osiągnięto właśnie  na terenie tego kraju.

Osoba pracująca w Austrii, w okresie nie przekraczającym  6 miesięcy nie ma obowiązku rozliczenia się z urzędem austriackim. Rozlicza się, gdy  jest to korzystne. Natomiast osoby pracujące powyżej 6 miesięcy mają obowiązek rozliczyć się w austriackim urzędzie skarbowym.

Kwota wolna od podatku w Austrii to aż:  11000 euro!, a  rozliczać się można nawet  za 5 lat wstecz!

Czas oczekiwania na podatek z Austrii wynosi od 3 do 6 miesięcy , a jej długość jest uzależniona od austriackich urzędów.
Rozliczenie z 2016 roku, złożone w naszym biurze przed dniem 30.09.2017 daje możliwość szybszego otrzymania zwrotu podatku (dotyczy tylko bieżącego roku podatkowego).

Wymagane dokumenty:

  • oryginały kart podatkowych (Lohnzettel) / lub potwierdzenie zatrudnienia
  • (Arbeitscheinignung)
  • kopię zameldowania i wymeldowania z terenu Austrii
  • kopie dowodu osobistego

Więcej informacji w dziale FAQ

Szukaj

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skontaktujemy się z Tobą!
To nic nie kosztuje i do niczego nie obowiązuje!

Kalkulacje

Dokumenty

Newsletter

Zapisz się do newslettera