FAQ

Zwrot podatku z Belgii

Czy urząd przesyła dokumenty potrzebne do rozliczenia?

Urząd wysyła dokumenty na polski adres lub adres zameldowania w Belgii. Dokumenty należy złożyć w terminie wyznaczonym na piśmie z urzędu.

Podatnicy zobowiązani do przedłożenia  zeznania podatkowego w określonym terminie którzy nie złożą zeznania lub złożą już po terminie, mogą otrzymać  karę od 50 do 1250 euro.

Ostatnie terminy rozliczeń:

Rok podatkowy Termin
2014 do 12-11-2015
2015 do 26-11-2016
2016 do 09-12-2017

Osoby zameldowane w Belgii muszą złożyć deklarację podatkową do 30-06-2017! Nierezydentów do 09-12-2017!

Czym jest dokument Aangifte In de Belasting van niet-inwoners?

Aangifte In de Belasting van niet-inwoners to dokument, który otrzymuje się z belgijskiego urzędu  w miesiącu w październik/listopad. Ten dokument trzeba podpisać w odpowiednich miejscach (wraz z żoną/mężem) i dosłać do belgijskiego urzędu, by rozliczyć podatek z Belgii.

Podatek belgijski można odzyskać do dwóch lat po zakończeniu pracy w Belgii. Końcowa data rozliczenia podatku belgijskiego to 30 czerwiec.

I tak dla przykładu, aby rozliczyć się za 2016 rok można dokonać rozliczenia podatku do 30 czerwca 2017 roku (dotyczy tylko osób na stałe zameldowanych w Belgii). Po tym terminie, rozliczenie za 2016 rok oraz inne lata, a więc 2015 i 2014 – dokonywane są na formularzach rozliczeniowych, które klient powinien zamówić w belgijskim urzędzie podatkowym. Formularz zamawia się tylko i wyłącznie na adres belgijski i może to być adres miejsca czasowego zamieszkania klienta w Belgii lub też adres pracodawcy. Formularze nie są wysyłane do Polski lub innego kraju poza Belgią

Jak mogę uzyskać jak najwyższą kwotę zwrotu podatku z Belgii?

Belgia jest prorodzinna – jeśli posiadasz żonę czy męża i/lub dzieci, masz szansę na największy zwrot podatku z Belgii. Osoby pracujące w Belgii powinny rozliczyć się ze swoich dochodów i złożyć zeznanie roczne przed belgijskim Urzędem Skarbowym.
Ci, którzy chociaż jeden raz złożą zeznanie roczne w Belgii, otrzymają w kolejnych latach (z belgijskiego Urzędu Skarbowego) wezwanie lub dokumenty do rozliczenia podatku. Jeżeli uzyskane Belgii dochody stanowią 75% wszystkich dochodów podatnika (z wszystkich krajów), to osoba taka jest uprawniona do otrzymania ulgi podatkowej.
Rozliczając się z dochodów belgijskich, należy ujawnić wszystkie dochody (z wszystkich krajów). Nie oznacza to, że trzeba będzie zapłacić podwójny podatek, po prostu w Belgii istnieje konieczność ujawniania w zeznaniu rocznym wszystkich swoich dochodów. Jeśli podatnik pozostaje w związku małżeńskim, także musi ujawnić dochody swojego współmałżonka.

Jakie dokumenty należy przesłać aby dokonać oceny zwrotu podatku?

  • dane osobowe ( kwestionariusz osobowy)
  • loonfiche (belgijska karta podatkowa) oraz dodatkowo (jeżeli się posiada) dokument uprawniający do otrzymania pieniędzy wakacyjnych
  • belgijski nationaal numer(N.N.) (odpowiednik polskiego NIP)
  • zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o dochodach lub ich braku z podziałem na: dochody uzyskane w Polsce i dochody z zagranicy lub zaświadczenie/kraje UE/EOG ( jeśli w tym druku będzie podział dochodów na poszczególne kraje)
  • zaświadczenie od Twojego współmałżonka z polskiego urzędu skarbowego o dochodach lub ich braku z podziałem na: dochody uzyskane w Polsce i dochody z zagranicy lub zaświadczenie/kraje UE/EOG ( jeśli w tym druku będzie podział dochodów na poszczególne kraje)
  • kopia paszportu lub dowodu osobistego (kopia dowodu osobistego powinna być skopiowana z dwóch stron)
  • numer konta bankowego w Belgii lub w Polsce.
  •  zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z małżonkiem i dziećmi.

W przypadku osób zameldowanych w Belgii trzeba  wypełnić formularz dotyczący podatków od osób fizycznych (PERSONENBELASTING).

Co to jest Loonfiche?

To oficjalny, rządowy formularz, który otrzymuje się  od swojego pracodawcy. Jest na nim wyszczególniona kwota  całkowitych zarobków pracownika oraz suma zapłaconych przez niego podatków.

Czy posiadając dzieci, można liczyć na dodatkowe ulgi?

Jeżeli uzyskane Belgii dochody stanowią 75% wszystkich dochodów podatnika (z wszystkich krajów), to jest się uprawnionym do otrzymania ulgi na dzieci.
O ulgi na dzieci, przy rozliczeniu podatku z Belgii, może starać się rodzic, którego dochody z Belgii są wyższe od dochodów małżonka/małżonki w Polsce. Jeżeli małżonek/małżonka osiągnęła w Polsce wyższe dochody niż partner w Belgii, to nie ma możliwości odliczenia ulg na dzieci przy rozliczeniu podateku z Belgii.

Ulgę na dziecko można uzyskać również w przypadku, gdy pełnoletnie już dziecko pracuje, jednak jego dochód roczny nie może przekroczyć kwoty 3140 euro (gdy rodzice pozostają w związku małżeńskim) lub 4530 euro (w przypadku samotnych rodziców). Warunkiem jest wspólne zameldowanie podatnika z dzieckiem.

Na jakie ulgi można liczyć?

– dodatek na żonę niepracującą lub mało zarabiającą
– dodatek na dzieci do lat 18
– dodatek na żonę, która jest zakwalifikowana do trwałego inwalidztwa lub niepełnosprawna*
– dodatek na dzieci specjalnej troski, niepełnosprawne lub ze stwierdzonym trwałym inwalidztwem*
*Należy dołączyć kopię decyzji

Czy rozliczenie z małżonkiem jest obowiązkowe?

Tak, należy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem i wykazać jego dochody, jednak w Belgijskim prawie podatkowym jest szereg ulg i korzyści, z których można dzięki temu skorzystać. Zazwyczaj rozliczenie wspólne jest korzystne (przede wszystkim jeśli współmałżonek nie zarabia lub jego dochody są niskie)

Czy mogę odzyskać cały podatek?

Tak. Jest to możliwe, gdy zarobiona kwota nie przekracza kwoty wolnej od podatku w danym roku podatkowym ( w roku 2016 to kwota 7420 euro brutto) i jeżeli uzyskane Belgii dochody stanowią 75% wszystkich dochodów podatnika.

Decyzję i pieniądze otrzymuje się w okresie po około 3-6 od momentu złożenia deklaracji w urzędzie.

Szukaj

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skontaktujemy się z Tobą!
To nic nie kosztuje i do niczego nie obowiązuje!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazywanych w formularzu na rzecz Administratora Serwisu www.zwrotpodatku.eu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu otrzymania zindywidualizowanej odpowiedzi na zapytanie.
Informujemy, iż zgodnie z RODO, po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, dane zostaną usunięte przez Administratora Serwisu (chyba, że nastąpi kontynuacja współpracy).

Kalkulacje

Dokumenty

Newsletter

Zapisz się do newslettera