Miniprzewodnik po rynku pracy i przepisach autryjackich. Sprawdź jakie masz prawa i obowiązki.

1 maja 2011r. Austria otworzyła rynek pracy dla Polaków. Obywateli polskich nie obowiązują tam zezwolenia na pracę, jest za to obowiązek meldunkowy. Każdy cudzoziemiec, który przebywa w Austrii dłużej niż trzy miesiące jest zobowiązany do zameldowania się w tamtejszym urzędzie dzielnicowym lub gminnym.

Podobnie jak w Niemczech, w Austrii nie ma jednej ustawy, takiej jak polski kodeks pracy, która regulowałaby m.in. podstawowe prawa i obowiązki pracownika. Pracownik wybierający się do pracy do Austrii powinien wiedzieć o istnieniu, m.in. austriackiego kodeksu pracy (Arbeitsverfassungsgesetz), ustawy o urlopach czy ustawy o ustawy o czasie pracy (Arbeitszeitgesetz).

Praca w Austrii

Podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę (Arbeitsvertrag). Podobnie jak w Polsce umowę o pracę można zawrzeć na:

  • okres próbny (jednak nie na trzy na jeden miesiąc);
  • czas określony (w tym na czas wykonania określonej pracy lub na zastępstwo nieobecnego pracownika);
  • czas nieokreślony.

Austriacki ustawodawca również chroni pracowników na umowach terminowych i wskazuje, że zawarcie kolejnej umowy na czas określony będzie podlegało przekształceniu w umowę na czas nieokreślony.

Pracownik powinien zadbać o to, aby otrzymać warunki zatrudnienia na piśmie, bo choć nie warunkuje to ważności stosunku pracy, to znacznie ułatwi dochodzenie i dowodzenie swoich roszczeń od nierzetelnego pracodawcy.

Po podpisaniu umowy o pracę, pracodawca powinien zgłosić pracownika do rejonowej kasy chorych (Gebietskrankenkasse), celem objęcia podwładnego ubezpieczeniem zdrowotnym.

Gdzie szukać pracy w Austrii?

Każdy, kto przebywa w Austrii, może zarejestrować się i poszukiwać pracy poprzez tamtejsze publiczne służby zatrudnienia ( odpowiednik naszych urzędów pracy) – tzw. Arbeitsmarktservice (AMS). AMS ma strukturę urzędów federalnych, krajowych i regionalnych.Urzędy te prowadzą poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, pracy oraz wypłacanie świadczeń z tytułu pozostawania osobą bezrobotną. Wszystkie usługi są bezpłatne.

AMS świadczy także usługi on – line, np. można zarejestrować się w celu poszukiwania pracy w tzw. pokoju pracy e – JobRoom. Jest to serwis dostępny zarówno dla osób zarejestrowanych w AMS jak i innych. Rejestracja na stronie e – JobRoom jest możliwa także w języku angielskim: www.ams.at/sfa/14063.html.

Prywatne agencje pracy dysponują  przede wszystkim ofertami dla  osób o wysokich kwalifikacjach. Właśnie one mają największe szanse znalezienia pracy przy pomocy prywatnych firm rekrutacyjnych.  Warto wiedzieć, że AMS nawiązał  współpracę z licznymi prywatnymi pośrednikami pracy a na stronie AMS zamieszczone są ich linki oraz linki do giełd pracy organizowanych przez te agencje: www.ams.at/sfa/14800.html

Najliczniejsze oferty pracy są zamieszczane jednak w prasie. Najbardziej znane tygodniki zamieszczające ogłoszenia o pracy to:

Nie wszystkie wolne miejsca pracy są zgłaszane do AMS lub publikowane w prasie. Można spróbować też samodzielnie szukać pracy bezpośrednio u pracodawców. Ta forma jest bardzo popularna w Austrii.

Czas pracy w Austrii

Polacy pracujący Austrii powinni co do zasady pracować tyle samo co w Polsce, tj. nie więcej niż 8 godzin dziennie, a tygodniowy wymiar czasu pracy nie powinien przekraczać 40 godzin. Praca świadczona ponad ten wymiar będzie powodowała powstawanie nadgodzin (Überstunden). Austriacki pracodawca powinien zrekompensować je w formie:

  • pieniężnej zapłaty, gdy tak wynika z umowy o pracę, albo
  • czasu wolnego.

Podstawowa stawka za nadgodziny wynosi 50 %  normalnego wynagrodzenia albo 100 %, gdy do nadgodzin doszło w weekend.

Pracownik ma również prawo do przerwy w pracy. Po sześciu godzinach pracy przysługuje co najmniej 30-minutowa przerwa – więcej niż w Polsce. Przerwa ta nie jest jednak niepłatna i nie jest wliczana do czasu pracy. Dodatkowo, pracodawca będzie zobowiązany do przestrzegania minimalnego czasu odpoczynku podwładnego, zarówno dobowego (11 godzin), jak i tygodniowego (36 godzin).

Urlop wypoczynkowy

Minimalny okres urlopu wypoczynkowego wynosi w Austrii rocznie pięć tygodni (30 dni kalendarzowych, 25 dni roboczych) i wzrasta do sześciu tygodni (36 dni kalendarzowych i 30 dni roboczych) po 25 latach pracy. Jednak prawo do pełnej puli dni wolnych pracownik nabędzie po przepracowaniu pół roku. Do tego czasu urlop będzie mu przysługiwał w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.

Urlop macierzyński

W Austrii urlop macierzyński przysługuje zarówno matce, jak i ojcu w wymiarze nieprzekraczającym 16 tygodni na dziecko do drugiego roku życia. Tak jak w Polsce w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego rodzice są chronieni przed zwolnieniem z pracy i wypowiedzeniem stosunku pracy. Jeśli chodzi natomiast o urlop wychowawczy, to także przysługuje on obojgu rodzicom w wymiarze trzech lat do osiągnięcia przez dziecko czwartego roku życia.

Od powyższych reguł, na mocy zbiorowych umów o pracę, została wprowadzona duża ilość odstępstw. Dotyczy to w szczególności takich branż, tj. służba zdrowia, opieka społeczna, transport drogowy, służby monitoringowe itp.

Wynagrodzenie minimalne

W Austrii wynagrodzenia minimalnego nie ma. Wysokość zarobków będzie zależała od danej branży i obowiązującego układu i umowy zbiorowej, regulaminu zakładów pracy, wieku i kwalifikacji pracownika, godzin pracy i zaszeregowania.

Korzystne jest natomiast to, że każdemu pracownikowi należy się trzynaste wynagrodzenie wakacyjne oraz czternasta pensja (wynagrodzenie świąteczne). Te dodatkowe płatności są obciążone jedynie podatkiem w stałej wysokości 6%, zamiast normalną progresywną stawką od dochodów osobistych.

Ustawa o pracy na nocnych zmianach i w szczególnie trudnych warunkach (NachtschichtSchwerarbeitsgesetz) wymaga dodatkowego wynagrodzenia za pracę w takich okolicznościach. Niedziele oraz święta publiczne wskazane w odrębnych regulacjach są dniami wolnymi od pracy. Praca w niedzielę i święta publiczne jest dopuszczalna pod warunkiem, że została przewidziana w zbiorowych układach pracy.

Minimalne wynagrodzenie zależy od branży i obowiązującej w niej umowy zbiorowej. Średnia roczna pensja w sektorze przedsiębiorstw to ok. 33 tys. euro, czyli miesięcznie to ok. 2700 euro miesięcznie. Średnie miesięczne wynagrodzenie (po opodatkowaniu) to od 1600 – 3000 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE 1600 – 3000 end_of_the_skype_highlighting euro ( przykłady patrz niżej). Najwyższe wynagrodzenia są w Wiedniu, a najniższe w Tyrolu.

W Austrii najłatwiej znaleźć pracę w charakterze opiekuna medycznego, au pair, sprzątaczki czy budowlańca. Do najbardziej poszukiwanych zawodów należą również kelner, kucharz, magazynier.

Zarobki brutto za godzinę pracy:

  • pielęgniarka 7 euro,
  • budowlaniec 6-8 euro
  • kelner 4-6 euro za godzinę ( z napiwkami – do 2 tysięcy euro miesięcznie)

Zameldowanie

W Austrii jest obowiązek meldunkowy. Po trzech miesiącach od przyjazdu tam pracownik musi zgłosić się w odpowiednim urzędzie (Aufenthaltsbehörde) w miejscu zamieszkania. Do zameldowania wystarczy mieć ze sobą paszport lub dowód. Na miejscu konieczne będzie wypełnienie odpowiedniego wniosku. Urzędnicy pomogą wypełnić właściwie ten formularz. Za niedopełnienie tej powinności pracownikowi będzie groziła grzywna. Pracownik  otrzymuje  potwierdzenie zameldowania (Anmeldebescheinigung). Dokument ten jest wydawany jednak dopiero wówczas, gdy poświadczy, że będzie w stanie pokryć koszty swojego pobytu na terenie Austrii oraz będzie posiadał ważne ubezpieczenie zdrowotne.

W formularzu meldunkowym znajduje się rubryka „podatek kościelny”. Zadeklarowanie przez pracownika przynależność do jednej z oficjalnie zarejestrowanych w kraju gmin wyznaniowych, będzie skutkowało koniecznością odprowadzania 1% rocznych dochodów. Brak wypełniania tego obowiązku będzie skutkował utratą dostępu do posług i sakramentów (chrzest, komunia, ślub).

Każda osoba pracująca na terenie Austrii musi również wyrobić kartę podatkową (Lohnzettel) a następnie przekazać ją swojemu pracodawcy. Pracodawca wg tej karty odpowiednio potrąca podatek od płac (Lohnsteuer) i odprowadza go do urzędu skarbowego.

Mieszkanie

Koszty wynajmu mieszkania są zróżnicowane w zależności od regionu. Najtaniej jest w Burgenland, gdzie wynajęcie mieszkania kosztuje przeciętnie 3,52 euro/m2, a najdrożej w Vorarlberg – 5,82euro/m2. Cena wynajmu jest zmienna również w zależności od dostępu do komunikacji, infrastruktury dzielnicy, wyposażenia mieszkania.

Za małe mieszkanie o powierzchni 40 m2 w „średniej klasy” dzielnicy Wiednia trzeba zapłacić ok. 300–400 euro miesięcznie, plus koszty eksploatacji ok. 200 euro miesięcznie. Małe mieszkania są często droższe (za 1 m2) niż mieszkania większe. Do tego dochodzą jeszcze koszty prowizji dla pośrednika (ok.25% ceny wynajmu), koszty ogrzewania, gazu i energii elektrycznej.

Sprawy związane z wynajmowaniem mieszkań są uregulowane w tzw. ustawie czynszowej. Przed podpisaniem umowy dobrze jest zasięgnąć porady w celu sprawdzenia treści umowy. Informacje o wolnych mieszkaniach do wynajęcia lub kupienia można znaleźć w gazetach codziennych (Kurier, Krone, Standard, Presje), a szczególnie dużo jest ich w wydaniach sobotnio-niedzielnych. Oferty wynajmu mieszkań można znaleźć m.in. w: www.kurier.at, www.krone.at, http://derstandard.at, www.immobazar.at, www.immobilien.net, www.immodirekt.at, www.ovi.at/de/verband/index.php

Poza tym w agencjach nieruchomości i na stronach internetowych. Wiele miast i gmin jest właścicielami mieszkań komunalnych, które można wynajmować i w których opłaty czynszowe są relatywnie niższe.

Szukaj

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skontaktujemy się z Tobą!
To nic nie kosztuje i do niczego nie obowiązuje!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazywanych w formularzu na rzecz Administratora Serwisu www.zwrotpodatku.eu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu otrzymania zindywidualizowanej odpowiedzi na zapytanie.
Informujemy, iż zgodnie z RODO, po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, dane zostaną usunięte przez Administratora Serwisu (chyba, że nastąpi kontynuacja współpracy).

Kalkulacje

Dokumenty

Newsletter

Zapisz się do newslettera