FAQ

Zwrot podatku z Belgii

Czy urząd przesyła dokumenty potrzebne do rozliczenia?

Urząd wysyła dokumenty na polski adres lub adres zameldowania w Belgii. Dokumenty należy złożyć w terminie wyznaczonym na piśmie z urzędu.

Podatnicy zobowiązani są do przedłożenia zeznania podatkowego w określonym terminie. Te osoby, które nie złożą zeznania lub złożą ją już po terminie, mogą otrzymać karę od 50 do 1250 euro.

Ostatnie terminy rozliczeń:

Rok podatkowy Termin
2018 do 31-12-2021
2019 do 31-12-2022
2020 do 31-12-2023

Data ta widnieje w prawym górnym rogu, na Państwa deklaracji podatkowej z urzędu belgijskiego.

Nie pozostało zbyt wiele czasu, dlatego najlepiej jest odpowiednio wcześniej przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i zgłosić się do naszej firmy. Pomożemy w całej procedurze rozliczeniowej oraz, w razie potrzeby, będziemy kontaktować się z urzędnikami w sprawie rozliczenia podatku.

Rozliczenie podatku Belgia

Rozliczenie podatku Belgia

 

Czym jest dokument Aangifte In de Belasting van niet-inwoners?

Aangifte In de Belasting van niet-inwoners to dokument, który otrzymuje się z belgijskiego urzędu. Kiedy? W październiku lub listopadzie. Dokument ten trzeba podpisać w odpowiednich miejscach (wraz z żoną/mężem) i dosłać do belgijskiego urzędu, by rozliczyć podatek z Belgii.

Podatek belgijski można odzyskać do 3 lat wstecz, czyli w roku 2021 za rok 2020, 2019, 2018.

Terminowe, rozliczenia za 2020 rok oraz inne lata, a więc 2019 i 2018 – dokonywane są na formularzach rozliczeniowych. Klient powinien zamówić je w belgijskim urzędzie podatkowym. Formularz zamawia się tylko i wyłącznie na adres belgijski i może to być adres miejsca czasowego zamieszkania klienta w Belgii lub też adres pracodawcy. Formularze nie są wysyłane do Polski lub innego kraju poza Belgią

Jak mogę uzyskać najwyższą możliwą kwotę zwrotu podatku z Belgii?

Belgia jest krajem prorodzinnym. Jeśli posiadasz żonę lub męża i/lub dzieci, masz szansę na największy zwrot podatku z Belgii. Osoby pracujące w Belgii powinny rozliczyć się ze swoich dochodów i złożyć zeznanie roczne przed belgijskim Urzędem Skarbowym.
Ci, którzy chociaż jeden raz złożą zeznanie roczne w Belgii, otrzymają w kolejnych latach (z belgijskiego Urzędu Skarbowego) wezwanie lub dokumenty do rozliczenia podatku. Jeżeli uzyskane w Belgii dochody stanowią 75% wszystkich dochodów podatnika (z wszystkich krajów), to osoba taka jest uprawniona do otrzymania ulgi podatkowej.
Rozliczając się z dochodów belgijskich, należy ujawnić wszystkie dochody (ze wszystkich krajów). Nie oznacza to, że trzeba będzie zapłacić podwójny podatek, po prostu w Belgii istnieje konieczność ujawniania w zeznaniu rocznym wszystkich swoich dochodów. Jeśli podatnik pozostaje w związku małżeńskim, także musi ujawnić dochody swojego współmałżonka (max 10940 euro).

Jakie dokumenty należy przesłać, aby dokonać oceny zwrotu podatku?

  • Dane osobowe (kwestionariusz osobowy).
  • Loonfiche (belgijska karta podatkowa) oraz dodatkowo (jeżeli się posiada) dokument uprawniający do otrzymania pieniędzy wakacyjnych.
  • Belgijski nationaal numer(N.N.) – odpowiednik polskiego NIP.
  • Zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o dochodach lub ich braku, z podziałem na: dochody uzyskane w Polsce i dochody z zagranicy lub zaświadczenie/kraje UE/EOG (jeśli w tym druku będzie podział dochodów na poszczególne kraje).
  • Zaświadczenie od Twojego współmałżonka, z polskiego urzędu skarbowego, o dochodach lub ich braku, z podziałem na: dochody uzyskane w Polsce i dochody z zagranicy lub zaświadczenie/kraje UE/EOG (jeśli w tym druku będzie podział dochodów na poszczególne kraje).
  • Kopia paszportu lub dowodu osobistego (obie strony).
  • Numer konta bankowego w Belgii lub w Polsce.
  • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z małżonkiem i dziećmi.

W przypadku osób zameldowanych w Belgii trzeba wypełnić formularz dotyczący podatków od osób fizycznych (PERSONENBELASTING).

Co to jest Loonfiche?

To oficjalny, rządowy formularz, który otrzymuje się od swojego pracodawcy. Jest na nim wyszczególniona kwota całkowitych zarobków pracownika oraz suma zapłaconych przez niego podatków.

Rezydent czy nierezydent (niet-inwoners)?

Rezydentem podatkowym w Belgii będą przede wszystkim Ci, którzy mają stałe zameldowanie w tym kraju. Osoby te otrzymują automatycznie wezwanie między kwietniem a czerwcem oraz muszą się rozliczyć w wersji papierowej do końca czerwca. Nierezydenci, to Ci, którzy nie mają stałego meldunku w Belgii, pracują w tym kraju, ale ich centrum interesów osobistych i/lub gospodarczych jest w innym kraju (np. w Polsce).

Nierezydenci, którzy rozliczają się po raz pierwszy, zazwyczaj nie otrzymują automatycznie deklaracji, muszą o nią wnioskować w urzędzie skarbowym, na specjalnym formularzu. Następnym razem powinni automatycznie dostać deklarację imienną.

Czy posiadając dzieci, można liczyć na dodatkowe ulgi?

Jeżeli uzyskane Belgii dochody stanowią 75% wszystkich dochodów podatnika (z wszystkich krajów), to jest się uprawnionym do otrzymania ulgi na dzieci.
O ulgi na dzieci, przy rozliczeniu podatku z Belgii, może starać się rodzic, którego dochody z Belgii są wyższe od dochodów małżonka/małżonki w Polsce. Jeżeli małżonek/małżonka osiągnęła w Polsce wyższe dochody, niż partner w Belgii, to nie ma możliwości odliczenia ulg na dzieci przy rozliczeniu podatku z Belgii.

Ulgę na dziecko można uzyskać również w przypadku, gdy pełnoletnie już dziecko pracuje, jednak jego dochód roczny nie może przekroczyć kwoty 3140 euro (gdy rodzice pozostają w związku małżeńskim) lub 4530 euro (w przypadku samotnych rodziców). Warunkiem jest wspólne zameldowanie podatnika z dzieckiem.

Jakie ulgi można uzyskać w Belgii?

– dodatek na żonę niepracującą lub mało zarabiającą
– dodatek na dzieci do lat 18
– dodatek na żonę, która jest zakwalifikowana do trwałego inwalidztwa lub niepełnosprawna*
– dodatek na dzieci specjalnej troski, niepełnosprawne lub ze stwierdzonym trwałym inwalidztwem*
*Należy dołączyć kopię decyzji.

Czy rozliczenie z małżonkiem jest obowiązkowe?

Tak, należy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem i wykazać jego dochody. Jednak w Belgijskim prawie podatkowym jest szereg ulg i korzyści, z których można dzięki temu skorzystać. Zazwyczaj rozliczenie wspólne jest korzystne (przede wszystkim jeśli współmałżonek nie zarabia lub jego dochody są niskie).

Czy mogę odzyskać cały podatek?

Tak. Jest to możliwe, gdy zarobiona kwota nie przekracza kwoty wolnej od podatku w danym roku podatkowym (to kwota 6130 euro brutto) i jeżeli uzyskane w Belgii dochody stanowią 75% wszystkich dochodów podatnika.

Decyzję i pieniądze otrzymuje się po około 3-6 miesiącach od momentu złożenia deklaracji w urzędzie.

Szukaj

Kalkulacje

Dokumenty

ZAMÓW ROZMOWĘ

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

+48 77 483 85 06