zwrot podatku z zagranicy

FAQ

NORWEGIA

Co to są kody PIN Altinn/MinID?

Kody PIN służą do logowania się na stronie internetowej urzędu skarbowego w Norwegii. Dzięki nim można złożyć elektronicznie zeznanie podatkowe. Nie trzeba co roku zamawiać nowych kodów. Obowiązują ostatnie kody PIN i hasło, jakie posiadasz. Dzięki rozliczeniu drogą elektroniczną, możesz liczyć na szybszy zwrot podatku, niż w przypadku tradycyjnego sposobu.

Kto ma obowiązek rozliczania się z norweskim urzędem skarbowym?

Wykonanie rozliczenia podatkowego nie jest z założenia obowiązkowe. W przypadku, gdy podatnik tego nie zrobi, zostanie rozliczony bez odpisów, automatycznie, przez urząd skarbowy w Norwegii. Jeśli jednak informacje na jego wstępnym zeznaniu podatkowym były błędne, bądź niekompletne (np. te odnośnie dochodów, zaliczek czy odpisów), wówczas podatnik ryzykuje nie tylko błędny, niekorzystny wynik rozliczenia podatkowego, ale i karny podatek dodatkowy w wysokości 30% podatku należnego, nałożony przez urząd skarbowy. Dlatego też należy wykonać zeznanie podatkowe lub powierzyć jego wykonanie profesjonalnej firmie.

Czy należą mi się jakieś odpisy na dzieci?

Tak – w przypadku dzieci do 12. roku życia można odliczyć udokumentowane koszty przedszkola, żłobka, opiekunki do dziecka zatrudnionej na umowę oraz zajęcia sportowe współorganizowane przez szkołę/klub sportowy (z wyłączeniem zajęć odbywających się w dni wolne od szkoły). Faktycznie poniesione koszty można odliczać do wysokości 25 000 koron za pierwsze dziecko + 15 000 koron za każde kolejne. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, można odliczyć ww. koszty + koszty opieki specjalistycznej, nawet jeśli dziecko jest starsze – ale trzeba przedstawić wtedy zaświadczenie od lekarza o niepełnosprawności. Trzeba udokumentować, że koszty wyniosły co najmniej 9 180 NOK.
Uwaga! Jeśli korzystamy z odpisu 10% standardfradrag, nie można odliczyć wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.

Kiedy można spodziewać się zwrotu podatku?

Zwrot podatku powinien zostać przelany na konto lub wypłacony w formie czeku do sześciu tygodni od daty publikacji rozliczenia podatkowego. Pierwsza pula wydawania wyników rozliczeń podatkowych przypada na koniec czerwca. Po tej dacie wyniki będą wysyłane w regularnych odstępach w kolejnych miesiącach, aż do października. 15 października jest ostatnim dniem wydawania wyników rozliczeń podatkowych. O terminie rozliczenia decyduje urząd podatkowy, a wcześniejszy termin złożenia zeznania nie ma wpływu na przyspieszenie decyzji urzędu.
Na szybsze uzyskanie wyniku zeznania podatkowego ma wpływ jedynie forma jego wysłania. Osoby, które złożą zeznania elektronicznie, mogą liczyć na zwrot podatku już w czerwcu. Osoby, które złożą zeznania papierowo muszą liczyć się z tym, że zwrot otrzymają najwcześniej w sierpniu.

Czy zaświadczenie o zameldowaniu, wydane w języku niemieckim, na druku europejskim, jest honorowane przez Skatteetaten?

Jeśli dokument będzie na druku europejskim tak, jak akt urodzenia czy małżeństwa, wówczas norweski urząd skarbowy uzna takie zaświadczenie.

Za ile lat wstecz można się odwoływać od wyniku rozliczenia?

Według ustawodawstwa norweskiego, można składać zapytania odnośnie rozliczeń do maksymalnie 10 lat wstecz. W praktyce, jeśli podatnik chce zmienić swój wynik rozliczenia, jest to możliwe w przypadku ostatnich 2 lat podatkowych, zaś składanie odwołań za lata wcześniejsze wiąże się ze sporym ryzykiem nieuznania przez urząd skarbowy, ze względu na przeterminowanie sprawy.

DANIA

Jaki jest termin rozliczenia w Danii?

Każda osoba pracująca w Danii powinna dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym SKAT. Deklaracje należy składać regularnie za poprzedni rok, tj. w 2019 za rok 2018. Możliwe jest też dokonanie korekty za 3 ostatnie lata tj.: 2015, 2016 i 2017. Termin złożenia deklaracji za rok 2019 upływa 1 lipca 2020.

Kwota wolna od podatku w Danii

W Danii, jak w większości krajów europejskich funkcjonuje kwota wolna od podatku – oznacza to, że od części dochodu podatek nie będzie pobierany. W 2023 roku wynosi ona 48 000 DKK, co w przeliczeniu na naszą walutę daje około 30 tysięcy złotych.

Z jakich ulg mogę skorzystać?

Możesz skorzystać z nastepujących ulg:
 • Koszty dojazdu z Danii do Polski i z Polski do Danii, można je rozliczyć również ryczałtowo (SKAT ustala stawkę za każdy kilometr).
 • Koszty poniesione na zakwaterowanie.
 • Składki wpłacane na duńskie systemy emerytalne i na ubezpieczenie, na wypadek bezrobocia (A-kasse).
 • Koszty zakwaterowania oraz koszty wyżywienia w Danii.
 • Ulga dla niepełnosprawnych.
 • Alimenty na dzieci i ex-małżonka.
 • Odsetki od kredytów konsumenckich i mieszkaniowych.

Do rozliczenia nie trzeba przedstawiać rachunków ani faktur, natomiast duński urząd skarbowy ma 7 lat na sprawdzenie, czy faktycznie podane koszty były ponoszone, więc dokumenty takie powinno przechowywać się w domu.

Czym jest NemKonto?

NemKonto to konto, które podatnik będąc w Danii podaje w duńskim urzędzie skarbowym (SKAT) jako konto, na które SKAT ma przelać ewentualny podatek. NemKontem może być konto duńskie lub polskie konto złotówkowe (nie może to być konto polskie walutowe).

Kiedy otrzymam pełny zwrot z podatku zapłaconego w Danii?

Gdy Twój dochód nie przekroczy 42.900 DKK.

Czy mogę się rozliczyć z małżonkiem?

Oczywiście że tak, pod warunkiem że Twój małżonek ma relatywnie niski dochód lub wcale nie pracuje.

Jak długo czeka się na decyzję podatkową z Danii?

Na decyzję czeka się zazwyczaj kilka miesięcy od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Po wydaniu decyzji zostaną wypłacone pieniądze.

Czym jest Selvangivelse?

Jest to formularz zeznania podatkowego.

ANGLIA

Komu przysługuje zwrot podatku?

Zwrot podatku przysługuje wszystkim zatrudnionym oraz pracownikom kontraktowym, pracującym legalnie na terenie UK, jeśli ich podatek potrącany z wynagrodzeń był wyższy, niż powinien.

Kiedy mogę liczyć na zwrot podatku?

Prawo do ubiegania się o zwrot i wysokość zwrotu podatku zależą od wysokości ściągniętego podatku, z Twoich wynagrodzeń, w danym roku. Wysokość ściąganego podatku zależy od kodu podatkowego, jaki otrzymałeś i od Twojej historii zatrudnienia.

Zwrot podatku otrzymasz zazwyczaj wtedy, gdy:
 1.  pracujesz w UK od niedawna (masz „niekorzystny” kod podatkowy),
 2. nie przepracowałeś całego roku (np. zacząłeś pracować w połowie roku podatkowego lub miałeś częste przerwy w pracy).

Czy konieczne są P60 i P45? Czy wystarczą payslipy?

Do zwrotu podatku wymagane są oryginalne P60 lub P45 od wszystkich pracodawców (jeśli było ich więcej), w danym roku podatkowym. Urząd zwraca te dokumenty po przyznaniu decyzji o zwrocie. W przypadku nieposiadania wszystkich P60 i P45 można starać się o zwrot na podstawie payslipów (ważny jest ostatni payslip od każdego pracodawcy), jednakże zwroty na podstawie samych payslipów są zdecydowanie trudniejsze. Wymagają dodatkowej korespondencji z Urzędem, przez co trwają znacznie dłużej.

Czy jako pracownik muszę się rozliczać?

Pracownicy (osoby zatrudnione i pracownicy kontraktowi) są rozliczani przez swego pracodawcę. Osoby zatrudnione nie muszą zatem składać rocznego zeznania podatkowego. Mogą starać się o ewentualny zwrot nadpłaconego przez pracodawcę podatku (nadpłata podatku dochodowego nie jest zwracana automatycznie).

Czy mogę się ubiegać o zwrot mieszkając aktualnie w Polsce?

Tak, możesz się ubiegać o zwrot wtedy, gdy nie mieszkasz już w UK. Jak najbardziej możesz zrobić to mieszkając aktualnie w Polsce.

Kiedy mogę starać się o zwrot podatku?

O zwrot podatku można starać się pod koniec każdego roku podatkowego (5 kwietnia) lub po zakończeniu zatrudnienia, pod warunkiem, że do końca danego roku podatkowego nie podejmie się kolejnej pracy.

Czy mogę odzyskać cały podatek?

W przypadku, gdy zarobiona kwota nie przekracza kwoty wolnej od podatku, w danym roku podatkowym, możesz odzyskać cały nadpłacony podatek. Jeżeli zarobek przekracza kwotę wolną, możesz użyć kalkulatora na naszej stronie, by wyliczyć wysokość zwrotu.

Kwota wolna od podatku w Anglii, na rok podatkowy 2015/2016 wynosi 8 105 funtów, do wysokości zarobku, nie przekraczającego 100 000 funtów. Kwota wolna oznacza, że jeżeli w podanym roku podatkowym podatnik nie zarobił więcej, niż 8 105 funtów, może się starać o zwrot całego zapłaconego podatku.

Czy po złożeniu podania o zwrot podatku dochodowego, w czasie trwania roku podatkowego, trzeba czekać aż do końca tego roku podatkowego, by otrzymać należny zwrot?

Nie. O zwrot możesz ubiegać się przez cały rok. Cała procedura trwa zazwyczaj ok. 3-6 miesięcy od dnia, w którym Twoje kompletne dokumenty zostały wysłane do urzędu skarbowego. Zdarza się, że odzyskiwanie pieniędzy może trwać dłużej, szczególnie jeśli posiadałeś tylko payslip lub National Insurance Number. Nie wyklucza to jednak możliwości zwrotu podatku.

Nie ma kar z opóźnienie w rozliczeniu, z wyjątkiem posiadaczy karty CIS lub SELF ASSESSMENT.

Poniżej terminy, do których możemy zrobić rozliczenie za dany rok podatkowy:

Rok podatkowy Data, do której możemy zrobić rozliczenie
2012/2013 05 kwiecień 2017
2013/2014 05 kwiecień 2018
2014/2015 05 kwiecień 2019
2015/2016 05 kwiecień 2020
2016/2017 05 kwiecień 2021
2017/2018 05 kwiecień 2022

Czy potrzebny jest numer ubezpieczenia (National Insurance), by móc ubiegać się o zwrot podatku?

Nie. Jeśli nie posiadasz numeru NI, również możesz odzyskać nadpłacony podatek.

Czy mogę odzyskać składki płacone na National Insurance?

Nie. Możesz przenieść część zapłaconych składek do funduszu emerytalnego w ZUS, ale zostaną one wypłacone dopiero po osiągnięciu przez Ciebie wieku emerytalnego.

Pracuję na podstawie karty CIS 25 w budownictwie. Czy mogę starać się o zwrot podatku?

Jak najbardziej. Pracując na podstawie karty CIS 25 płacisz bardzo wysoki podatek (18%). Możesz ubiegać się o zwrot.

Jaka jest różnica między drukiem P60, P45 a kartą CIS 25?

P60 jest wykazem naszych dochodów i podatku na koniec roku podatkowego. P60 otrzymujemy od pracodawcy w kwietniu każdego roku. P45 natomiast jest zaświadczeniem grupowym, które otrzymujemy po odejściu z pracy. Karta CIS 25 jest specjalnym drukiem zeznania podatkowego przeznaczonym jedynie dla osób zatrudnionych w branży budowlanej.

Czy mogę ubiegać się o zwrot podatku tylko z jednego miejsca pracy, jeżeli w pozostałych pracowałem/pracowałam na pół etatu?

Nie, musisz zgłosić cały swój dochód, nawet jeśli pracujesz na pół etatu lub w danym miejscu nie płaciłeś składek. Zatajenie informacji o historii zatrudnienia spowoduje opóźnienie zwrotu podatku.

Czy mogę ubiegać się o zwrot podatku tylko za jeden rok, jeżeli chcę się ubiegać wyłącznie za taki okres czasu?

Nie, musisz ubiegać się o zwrot podatku za cały przebieg zatrudnienia w UK.

Nie otrzymałem mojego P45 z poprzedniej pracy, czy mimo to mogę złożyć podanie o zwrot podatku?

Tak, możesz złożyć podanie do urzędu skarbowego bez P45, wystarczy payslip.

W jaki sposób otrzymam pieniądze po uzyskaniu zwrotu?

W EU Service istnieją następujące sposoby przekazania zwrotu:
 • Na konto złotówkowe (przelew w złotówkach) – jest to najkorzystniejszy dla klienta sposób przekazania pieniędzy. Posiadacz konta złotówkowego nie musi płacić za przelew oraz za inkaso czeku, ponieważ ten koszt pokrywa nasza firma.
 • Przekazem pocztowym do domu (tylko w złotówkach!) – nie jest to korzystne rozwiązanie dla klienta, ze względu na opłatę za przekaz, który pobiera Poczta Polska. Przekaz może trwać nawet do 10 dni.
 • Jeżeli nie posiadasz konta złotówkowego, możemy dokonać przelewu zwrotu podatku na konto „osoby zaufanej” (rodzina, przyjaciele). Wystarczy, że prześlesz, bądź przefaksujesz nam odpowiednie oświadczenie.

EU Service Centralna

Plac Wolności 2, lokal 4

47-220 Kędzierzyn-Koźle

W celu złożenia dokumentów lub w bieżących sprawach prosimy o kontakt:

kom: 512 355 064

kom: 519 568 936

tel: 77 483 85 06

e-mail: info@zwrotpodatku.eu

e-mail: kedzierzyn@zwrotpodatku.eu

Godziny otwarcia:
pon.- pt.: 08:00 – 17:00

 

EU Service Wrocław

City Space Aquarius Business House

Swobodna 1

50-088 Wrocław

Wizyta w City Space Aquarius we Wrocławiu prosimy ustalać telefonicznie pod

nr. kom: 519 568 936

e-mail: wroclaw@zwrotpodatku.eu

Godziny otwarcia:
wtorek i środa: 10:00 – 16:00

W bieżących sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

77 483 85 06 lub 512 355 064.

 

EU Service Szczecinek

Bohaterów Warszawy 31 – 35

78-400 Szczecinek

Godziny otwarcia:
pon. – pt. 08:00 – 16:00

W bieżących sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

77 483 85 06 lub 512 355 064.

EU Service Biała Podlaska

Gestia Biuro Rachunkowe

Ul. Warszawska 13/14

21-500 Biała Podlaska

 

EU Service Głogówek

Ewa Szała Biuro Rachunkowe

Zamkowa 18

48-250 Głogówek

 

EU Service Nysa

Julka Biuro Rachunkowo

Edmunda Jana Osmańczyka 2

48-304 Nysa

EU Service Radom

Aspekt Biuro Rachunkowe

Ul. Bóżniczna 3

26-610 Radom

 

EU Service Rybnik

PROFIT SC Biuro Rachunkowe

Plac Kopernika 3

44-200 Rybnik

 

EU Service Wodzisław Śląski

Kuhn Biuro Rachunkowe

Rynek 1

44-300 Wodzisław Śląski

Szukaj Kalkulacje Dokumenty

Szukaj

Kalkulacje

Dokumenty

  ZAMÓW ROZMOWĘ


  Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8:00 do 16:00

  +48 77 483 85 06