Zwrot podatku z Niemiec pobierz dokumenty przejdź do kalkulatora

Zwrot podatku z Niemiec

Niemcy to jeden z częściej wybieranych krajów, do których udajemy się, by podjąć pracę. Wielu Polaków decyduje się na legalne zatrudnienie i regularne odprowadzanie podatków. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku z Niemiec.

Poprawnie wypełniona deklaracja podatkowa wraz z uwzględnieniem wszystkich ulg to gwarancja odzyskania naprawdę dużych pieniędzy. Średni zwrot podatku z Niemiec wynosi bowiem około 1070 euro. W Niemczech istnieją dwa typy rozliczeń:

 1. dla ograniczonego obowiązku podatkowego,
 2. dla nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Pierwszy przypadek dotyczy osób, które pracowały na terenie Niemiec poniżej 183 dni, a suma uzyskanych w Niemczech opodatkowanych przychodów nie przekraczała równowartości 90% ogólnych dochodów płatnika (łącznie z przychodami z Polski i innych krajów).

Druga sytuacja ma miejsce, kiedy pracujemy ponad 183 dni. Wówczas możemy ubiegać się o ulgi za dojazdy i koszty utrzymania. Warto wtedy zawczasu gromadzić dowody takie jak paragony czy faktury.

Zwrot podatku z Niemiec a ulgi

Niemcy to kraj, który oferuje swoim podatnikom szereg ulg. Często trudno odnaleźć się w gąszczu formularzy. Wtedy to warto skorzystać z pomocy specjalisty, ponieważ źle wypełniony wniosek może skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec, a nawet przekreślić szansę na odzyskanie pieniędzy. W najgorszym przypadku urząd skarbowy może nawet nałożyć karę na podatnika w związku z nieprawidłowym wypełnieniem formularzy.

Ulgi podatkowe przysługują nam w wielu przypadkach i często nawet nie wiemy, kiedy możemy się o nie ubiegać. Posiadanie dziecka, pracujący lub niepracujący współmałżonek, przebywający w Polsce czy też w Niemczech – to tylko niektóre czynniki, brane pod uwagę podczas ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec.

Zwrot podatku z Niemiec po kilku latach

Zwrot podatku z Niemiec możliwy jest nawet do czterech lat po zakończeniu pracy na terenie tego kraju. Wniosek o uzyskanie zwrotu można składać przez cały rok. Warto jednak wiedzieć, że im wcześniej rozpoczniemy procedurę, tym szybciej otrzymamy nasze pieniądze. Średnio całość trwa od trzech miesięcy do pół roku. Czas oczekiwania często zależy od sposobu przygotowania wszystkich dokumentów.

Osoby pracujące w 2015 roku na terenie Republiki Federalnej Niemiec mogą do końca grudnia 2019 roku złożyć niemiecką deklarację podatkową uwzględniającą uzyskane dochody i dzięki temu otrzymać zwrot podatku.

NIE POZWÓL ŻEBY TWOJE PIENIĄDZE PRZEPADŁY – ZGŁOŚ SIĘ TERAZ!

Chcesz uzyskać zwrot podatku z Niemiec? Nie musisz nawet wychodzić z domu! Obliczymy Twój indywidualny zwrot podatku z Niemiec! To nic nie kosztuje i do niczego Cię nie zobowiązuje!
Wystarczy wypełnić formularz „Kalkulator” zamieszczony obok.
W ciągu 48 godzin od przesłania formularza, skontaktuje się z Tobą nasz konsultant i poinformujemy o wysokości zwrotu podatku z Niemiec. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania lub potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień nasz konsultant odpowie na każde pytanie związane ze zwrotem podatku z Niemiec.

EU Service współpracuje bezpośrednio z doradcami podatkowymi w Niemczech legitymującymi się tytułem STEUERBERATER. Będziemy dbali o Wasze rozliczenia i kalkulacje podatkowe, jednocześnie na bieżąco monitorując i informując Was o wszystkich zmianach, jakie zachodzą w niemieckim prawie i urzędzie skarbowym. Ponadto rozliczenie z zagranicznym urzędem nie powoduje problemów z rozliczeniem z urzędem polskim.

Po złożeniu dokumentów do rozliczenia, Niemiecki Urząd Skarbowy (Finanzamt)  wyda w odpowiednim czasie decyzję (Steuerbescheid) o wysokości należnego Ci zwrotu podatku z Niemiec (pisemna decyzja, którą otrzymasz na Twój adres domowy z Niemieckiego Urzędu Skarbowego (adres, który widnieje w systemie urzędu). W miejscu GUTHABEN podana jest kwota jaką otrzymasz. Wkrótce po wydaniu decyzji, urząd wyśle Ci pieniądze, i tak:

 • jeżeli w dokumentach do rozliczenia podałeś numer konta niemieckiego, urząd automatycznie po wydaniu decyzji, przeleje na to konto zwrot podatku. Najlepiej, żebyś Ty był właścicielem. Urząd niemiecki niechętnie przelewa pieniądze na konto innej osoby (nawet rodziny). Termin przelewu zależy wyłącznie od urzędu skarbowego,
 • po okresie około zazwyczaj 2-6 miesięcy powinieneś otrzymać zwrot podatku. W razie jakichkolwiek niejasności przy wypełnianiu powyższego druku, zadzwoń, a otrzymasz bezpłatną pomoc w tej kwestii.

Pamiętaj, im szybciej zamówisz i odeślesz uzupełnione dokumenty – tym szybciej możesz liczyć na swój zwrot podatku!

W przypadku błędnie wystawionej decyzji przez Niemiecki Urząd Skarbowy składamy odwołanie od tej decyzji.

Kwota wolna od podatku w Niemczech (oznacza to, że jeśli twój dochód (Lohn) nie przekroczył tej kwoty to należy ci się cały, potrącony przez pracodawcę podatek)

Rok Wolny/Wolna Zamężny/Zamężna
 2018 9.022 Euro 18.044 Euro
 2017 8.822 Euro 17.644 Euro
 2016 8.472 Euro 16.944 Euro
 2015 8.354 Euro 16.708 Euro
 2014  8.130 Euro  16.260 Euro

Jeżeli Twoje dochody są wyższe, zwrot zależy od Twojej sytuacji osobistej, ulg, które Ci przysługują i odliczeń, których możemy dokonać mając na to potwierdzenia w formie faktur i paragonów.

Jeżeli pracowałeś krócej niż 6 miesięcy w roku kalendarzowym, istotnym jest Twój dochód osiągnięty w danym roku podatkowym w Polsce i tak:

 • dochód indywidualny nie może przekroczyć 3832 Euro,
 • dochód wspólny małżonków nie może przekroczyć 7664 Euro w danym roku podatkowym na terenie Polski.

O zwrot podatku można starać się do 4 lat wstecz czyli:

 • za rok 2018 do 31.12.2022
 • za rok 2017 do 31.12.2021
 • za rok 2016 do 31.12.2020
 • za rok 2015 do 31.12.2019

Dla większości osób nie jest rozliczenie podatkowe obowiązkowe, jednak i tak warto ubiegać się o zwrot podatku w Niemczech.

Rozliczenie podatkowe dla osób zatrudnionych w Niemczech jest obowiązkowe w następujących sytuacjach:

 • zostało dostarczone wezwanie z niemieckiego Urzędu Skarbowego (Finanzamt) do rozliczenia,
 • prowadzisz działalność gospodarczą Gewerbe,
 • posiadasz 3 klasę podatkową,
 • pracujesz dla dwóch lub więcej pracodawców,
 • masz status osoby bezrobotnej i uzyskujesz świadczenia powyżej 410 euro/miesiąc np. z zasiłku chorobowego, zasiłku rodzinnego Elterngeld, zapomogi dla bezrobotnych Arbeitslosengeld I czy z tytułu urlopu macierzyńskiego,
 • uzyskujesz nieopodatkowane dochody przekraczające 410 euro/miesiąc: dochód z najmu, dzierżawy lub z ubezpieczenia emerytalnego,

Rozliczenie podatkowe w Niemczech za rok 2018 musi zostać więc odesłane lub oddane osobiście w urzędzie skarbowym(Finanzamt) do 31 maja 2019.

Rozliczenie podatkowe w Niemczech jest obowiązkowe dla emerytów:

 • kiedy emerytura jest wyższa niż 1.500 euro miesięcznie i rozliczenie podatkowe nie miało dotychczas miejsca.

Ile wynosi zwrot podatku z Niemiec?

Zależy to przede wszystkim od wysokości zarobków. Im więcej się zarabia, tym wyższe są zaliczki podatkowe, odprowadzane do urzędu finansowego. Średni zwrot otrzymywany za pracę w Niemczech wynosi 1069 euro. Kwoty, o które można się starać znajdują się na karcie podatkowej w pozycjach:

 • Einbehaltene Lohnsteuer – podatek od dochodów,
 • Einbehaltener Solidaritaszuschlag – podatek solidarnościowy,
 • Einbehaltene Kirchensteuer – podatek kościelny.

Wpływ na wysokość zwrotu ma również dochód w Polsce oraz informacje o rodzinie, a także informacje o dojazdach z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca zamieszkania w Polsce, jak również podróże z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca wykonywania pracy (jeśli nie są pokrywane przez pracodawcę).

Podatnicy stanu wolnego nie ponoszą kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, chyba że są właścicielami/najemcami domu/mieszkania zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Zwrot podatku z Niemiec można zwiększyć przez zastosowanie wszystkich możliwych odliczeń podatkowych np. dojazdów do Polski (potwierdzone paragonami za paliwo), dojazdów do miejsca zatrudnienia, wynajmu mieszkania w Niemczech (umowa najmu lub pokwitowania za czynsz).

Informacje

Steuernummer lub Identifikationsnummer:
Numer identyfikacji podatkowej, niem. die Steuernummer oraz numer identyfikacyjny, niem. die Identifikationsnummer, to dwa różne numery, których nie należy mylić. Numery te są przydzielane indywidualnie i należy je podawać przy wykonywaniu rozliczenia podatkowego oraz podczas korespondencji z urzędem skarbowym.

Steuernummer:
W Niemczech numer identyfikacji podatkowej jest w każdym kraju związkowym (Bundesland) inaczej zbudowany. W zależności od kraju związkowego numer ten zawiera między 10 do 11 cyfr, zapisanych w formacie 12/123/12345 lub 123/123/12345. Pierwsza grupa cyfr to kod kraju związkowego gdzie znajduje się urząd skarbowy, druga określa rejon jego urzędowania, a ostatnia, pięciocyfrowa, to osobisty czterocyfrowy numer identyfikacyjny oraz jedna cyfra kontroli bezpieczeństwa. Numer identyfikacji podatkowej otrzymuje się automatycznie wraz z pierwszym rozliczeniem podatkowym, wraz z decyzją z urzędu skarbowego (Finanzamt) lub w przypadku otwarcia działalności gospodarczej (Gewerbe). Numer ten podawany jest podczas rozliczenia podatkowego lub na rachunku, w przypadku posiadania własnej działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, iż małżeństwo otrzymuje jeden, wspólny numer identyfikacji podatkowej.

Identifikationsnummer:
Każdy obywatel Niemiec otrzymał własny numer identyfikacyjny, który można porównać do naszego numeru PESEL. Numer identyfikacyjny składa się w Niemczech z 11 cyfr i jest przydzielany każdemu obywatelowi wraz z narodzinami. Archiwizowaniem numerów identyfikacyjnych zajmuje się Centralny Federalny Urząd Podatkowy (Bundeszentralamt für Steuern).

Podczas gdy Identifikationsnummer pozostaje całe życie taki sam, Steuernummer zmienia się w zależności od zaistniałej sytuacji. Jeśli zmieniacie przykładowo miejsce zamieszkania, to może się okazać, że będziecie podlegali pod inny urząd skarbowy i dostaniecie nowy numer identyfikacji podatkowej. Numer identyfikacyjny zostanie w tej sytuacji zaktualizowany i pozostanie bez zmian. Również w przypadku zawarcia związku małżeńskiego numer identyfikacji podatkowej zostanie zastąpiony przez nowy, wspólny dla obojga małżonków.

Indentifikationsnummer oraz Steuernummer znajdują się w lewym górnym rogu każdego pisma, jakie otrzymacie od Waszego urzędu skarbowego.

W Niemczech wyodrębniono 6 klas podatkowych

Przy meldunku w Niemczech osobom samotnym automatycznie przypisywana jest pierwsza klasa podatkowa. W przypadku posiadania dzieci należy dostarczyć akt urodzenia, aby otrzymać Kinderfreibetrag. Małżeństwo otrzymuje przy meldunku automatycznie kombinację klas podatkowych 4/4. Można ją zmienić przesyłając do Finanzamtu wniosek o zmianę na kombinację 3/5. Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą się starać o drugą klasę podatkową, lecz również w tym wypadku należy dostarczyć odpowiedni wniosek. Pracodawca pobiera z Finanzamtu raz w miesiącu drogą elektroniczną aktualny stan klasy podatkowej, na podstawie którego wyliczane jest wynagrodzenie.

I. Dotyczy osób samotnych i żyjących osobno małżonków (miesięczny dochód wolny od podatku to 945 euro).

II. Dotyczy osób samotnie wychowujących (miesięczny dochód wolny od podatku to 1.077 euro).

III. Dotyczy osób owdowiałych, bądź małżonków, których partner wybrał klasę podatkową V lub nie pracuje (miesięczny dochód wolny od podatku to 1.788 euro).

 1. Dotyczy małżonków, których partner również wybrał klasę podatkową IV (miesięczny dochód wolny od podatku to 945 euro).
 2. Dotyczy małżonków, których partner wybrał klasę podatkową III (miesięczny dochód wolny od podatku to 105 euro).
 3. Dotyczy osób samotnych i małżonków wykonujących więcej niż jedną pracę; ta klasa podatkowa odnosi się do drugiej pracy (miesięczny dochód wolny od podatku to 0 euro).

Klasa podatkowa w Niemczech, jeśli jedno z małżonków mieszka w Polsce

W związku z tym, że wiele osób pyta o klasę podatkową w sytuacji, kiedy jedno z małżonków mieszka w Polsce, postanowiliśmy napisać o tym krótką informację. Otóż sytuacja wygląda następująco:

 • Jeśli łączne zarobki w przynajmniej 90 procentach podlegają niemieckiemu podatkowi dochodowemu, to istnieje możliwość otrzymania 3 klasy podatkowej w Niemczech. Jeśli zarobki jednego z małżonków nie przekraczają kwoty 16.708 euro rocznie, to możliwość otrzymania 3 klasy podatkowej jest dana, nawet jeśli niemieckiemu podatkowi dochodowemu podlega mniej niż 90 proc. łącznych zarobków. Zmiany można dokonać w urzędzie skarbowym za pomocą nieformalnego wniosku
 • Małżonek pracujący w Niemczech, musi dołączyć do rozliczenia podatkowego robionego w Niemczech zaświadczenie o zarobkach drugiego z małżonków, które mieszka i pracuje w Polsce
 • Jeśli wyjazd do Niemiec nastąpił na przykład w maju 2015, to do rozliczenia za ten rok będzie trzeba dołączyć również zaświadczenie o zarobkach uzyskanych w Polsce

Klasa I – do tej grupy zazwyczaj należą: panny, kawalerowie, osoby rozwiedzione i owdowiałe, jeżeli nie klasyfikują się do klasy II i III (czyli, jeżeli przez cały rok podatkowy byli rozwiedzeni lub owdowiali i nie posiadają na utrzymaniu małoletnich dzieci),

Klasa II – do tej grupy należą osoby stanu wolnego, samotnie wychowujące dzieci, czyli: panny, kawalerów, osoby rozwiedzione i owdowiałe, w gospodarstwie których zameldowane jest co najmniej 1 małoletnie dziecko, za które otrzymuje kwotę pomniejszenia podatku na dziecko oraz zasiłek opiekuńczy lub rodzinne (Kindergeld). Dla pracowników owdowiałych przynależność do tej grupy podatkowej następuje tylko wtedy, gdy nie byli w klasie III,

Klasa III, Klasa IV, Klasa V – to pracownicy zamężni lub żonaci jak również osoby owdowiałe w trakcie roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon małżonka.

Klasa VI – do tej klasy zakwalifikowani są pracownicy, którzy jednocześnie pobierają wynagrodzenie z kilku źródeł zatrudnienia.

Więcej informacji w dziale FAQ

MOŻESZ TAKŻE SKORZYSTAĆ Z:

ZASIŁEK RODZINNY Z NIEMCZECH
ROZLICZENIE PIT 36/ZG

Szukaj

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skontaktujemy się z Tobą!
To nic nie kosztuje i do niczego nie obowiązuje!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazywanych w formularzu na rzecz Administratora Serwisu www.zwrotpodatku.eu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu otrzymania zindywidualizowanej odpowiedzi na zapytanie.
Informujemy, iż zgodnie z RODO, po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, dane zostaną usunięte przez Administratora Serwisu (chyba, że nastąpi kontynuacja współpracy).

Kalkulacje

Dokumenty

Newsletter

Zapisz się do newslettera