Pracowaliście w Belgii? – odzyskajcie 1080-2988 euro rocznie

Jeśli legalnie pracowaliście w Belgii i macie dzieci – możecie otrzymać dodatkowe wsparcie: Kinderbijslag. Jest to zasiłek rodzinny. Dzięki niemu można otrzymywać 90-249 euro miesięcznie na każde dziecko. Belgia zasiłek rodzinny – sprawdź, jak go odzyskać!

zasiłek rodzinny belgia

Ile lat wstecz można odzyskać zasiłek rodzinny?

Kinderbijslag należy się każdej osobie od chwili rozpoczęcia pracy w tym kraju. Dlatego można ubiegać się o świadczenie nawet wstecz: do 5 lat. Oznacza to, że w dniu dzisiejszym wnioskujemy o zaległe pieniądze z lat: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009.

Ile otrzymamy z zasiłku rodzinnego w Belgii?

Wysokość zasiłku zależy od liczby dzieci. Na miesiąc jest przyznawane w podstawowej kwocie: 90,28 euro za pierwsze dziecko, drugie 167,05 euro, trzecie i kolejne 249,41 euroRocznie daje to sumę 1080-2988 euro na każde dziecko. Jeśli nasza sytuacja rodzinna na to pozwoli, dodatkowo otrzymamy wraz z Kinderbijslag w każdym miesiącu:

  • jeśli dziecko jest niepełnosprawne: 98,88 euro przy pierwszym dziecku, na kolejne dzieci kwota ta zmniejsza się,
  • osoba samotnie wychowująca dziecko: 22,97-45,96 euro,
  • emeryt lub rodzic będący minimum 6 miesięcy na bezrobociu: 45,96 euro za pierwsze dziecko, na kolejne dzieci kwota ta zmniejsza się,
  • dodatek z tytułu ukończenia przez dziecko 6, 12 i 18 lat: 6-11 lat dodaje kwotę 15,73-31,36 euro; 12-18 lat zwiększa zasiłek o 23,95-47,92 euro; od 18 lat – Kinderbijslag wzrasta o 27,60-60,93 euro,
  • premia szkolna: 22-110 euro. W każdym z tych przypadków jeśli podane są kwoty dodatku „od do” oznacza to, że są to sumy zależne od liczby dzieci lub innych czynników.

Jakie warunki trzeba spełnić, by zasiłek mógł być przyznany?

Dodatek Kinderbijslag przyznawany jest na dzieci własne, adopcyjne oraz naszego partnera. Jeśli dziecko ma do 18 lat – wówczas nie obowiązują dodatkowe wytyczne. Dzieci w wieku 18 do 25 lat – by otrzymać zasiłek, powinny się uczyć (minimum 17 godzin lekcji w tygodniu), jeśli mają obowiązek szkolny; albo mogą pracować. W każdym przypadku ich dochód nie może przekraczać 520,08 euro na miesiąc. Jeśli dziecko nie podlega już obowiązkowi szkolnemu, nie uczy się i nie pracuje – wg prawa belgijskiego, może być bezrobotne, ale nie z własnej chęci (należy udowodnić, że w przypadku poprzedniej pracy rozwiązanie umowy nie powstało na naszą prośbę, lecz wynikało z wypowiedzenia umowy przez pracodawcę).

Czy mój pracodawca spełnił warunki niezbędne, bym mógł dostać Kinderbijslag?

Zasiłek Kinderbijslag przysługuje każdej osobie, która pracowała w Belgii, posiada dzieci oraz była objęta ubezpieczeniem społecznym. O ubezpieczenie to dba pracodawca. Pracodawcy z Belgii  muszą być zapisani do Kinderbijslagfonds czyli funduszu wypłacającego świadczenia rodzinne. O tym, do jakiego funduszu należy nasz chlebodawca, zazwyczaj przekonamy się, zaglądając w dokumenty od pracodawcy ( Loonbrief, Fiche lub Loonafrekening).

Jak długo czeka się na zasiłek rodzinny z Belgii?

Trudno określić ścisły czas tej procedury, gdyż wnioski rozpatrywane są indywidualnie. Dodatkowo urząd belgijski może kontaktować się z polskim Regionalnym Ośrodkiem Opieki Społecznej, by zweryfikować część informacji. Stąd warto uzbroić się w cierpliwość, bo oczekiwanie możne trwać do kilku miesięcy. Jednak ponieważ zasiłek wypłacany jest wstecz, nie ma obaw, że pieniądze nam przepadną.

Jakie dokumenty będą potrzebne:

1. Fiche, Loonbrief, Loonafrekening czyli dokument od pracodawcy,

2. Kopia dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport),

3. Unijne akty urodzenia dziecka i małżeństwa,

4. Oryginał decyzji potwierdzającej pobieranie/niepobieranie zasiłku w Polsce i Belgii,

5. Poświadczenie zameldowania w Polsce,

6. Zaświadczenia potwierdzające dodatkowe statusy: bezrobotnego, pobierania emerytury, renty,

7. Jeśli opiekunem dziecka jest ktoś inny niż wnioskodawca: kopia dowodu tożsamości oraz oświadczenie o zarobkach/bezrobociu tej osoby.

Dodatkowo pamiętajmy, że w trakcie rozpatrywania naszego wniosku w Belgii, polski ROPS może zażądać dodatkowych druków i zaświadczeń, np. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu tożsamości opiekuna dziecka, oryginały wspólnego zameldowania opiekuna z dzieckiem, unijnych aktów małżeństwa i urodzenia dzieci itp. Dlatego w interesie osoby wnioskującej o zasiłek jest, by jak najszybciej reagowała na takie prośby urzędu i dostarczała dokładnie to, o co on prosi.

Szukaj

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skontaktujemy się z Tobą!
To nic nie kosztuje i do niczego nie obowiązuje!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazywanych w formularzu na rzecz Administratora Serwisu www.zwrotpodatku.eu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu otrzymania zindywidualizowanej odpowiedzi na zapytanie.
Informujemy, iż zgodnie z RODO, po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, dane zostaną usunięte przez Administratora Serwisu (chyba, że nastąpi kontynuacja współpracy).

Kalkulacje

Dokumenty

Newsletter

Zapisz się do newslettera