FAQ

Zwrot podatku z Austrii

Czy rozliczenia w Austrii są obowiązkowe?

Dla większości osób nie. Natomiast jeśli jesteś rezydentem w tym kraju – masz obowiązek rozliczenia się. Ponadto musisz się rozliczyć jeśli pracowałeś w Austrii w 2016 i

  • otrzymałeś wezwanie do rozliczenia,
  • pracowałeś więcej niż 180 dni lub
  • byłeś zameldowany w Austrii.

Jakie druki muszę wypełnić, by odzyskać podatek?

Wystarczy:

  • wypełnić i podpisać dokumenty z naszego kompletu dokumentów,
  • dołączyć  kserokopię dowodu osobistego/paszportu i Lohnzettel,
  • dołączyć kopię dowodu zameldowania i wymeldowania z Austrii.

Czy mogę odzyskać cały podatek?

Tak. Jest to możliwe, gdy zarobiona kwota nie przekracza kwoty wolnej od podatku w danym roku podatkowym.

Czym jest dokument Lohnzettel?

Lohnzettel czyli L16 to dokument od pracodawcy, który umożliwia odzyskanie nadpłaconego podatku w Austrii.

Nie otrzymałem mojego Lohnzettel. Co mam zrobić?

Zgłoś się do swojego austriackiego pracodawcy z prośbą o wystawienie Lohnzettel (L16).

ZASIŁEK RODZINNY

Które z rodziców ma pierwszeństwo w ubieganiu się o Familienbeihilfe?

Prawo mówi, że pierwszeństwo ma matka, która może jednak zrzec się tego prawa na rzecz ojca.

Jaki sposób można ubiegać się o Familienbeihilfe z Austrii?

O zasiłek rodzinny można starać się na dwa sposoby: W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony – w każdym momencie pracy. W przypadku pracy sezonowej, korzystniej jest ubiegać się o świadczenie po zamknięciu roku.

Czy na dzieci pełnoletnie, osiągające dochody, można otrzymać Familienbeihilfe?

Jeżeli dziecko ukończyło 18 lat i osiąga dochody, można na nie w dalszym ciągu otrzymywać zasiłek rodzinny, pod warunkiem, że jego łączny dochód nie przekroczy 10000 euro rocznie.

Jak długo można pobierać Familienbeihilfe?

Prawo do wypłacania Familienbeihilfe istnieje zasadniczo do ukończenia 24.roku życia. W wyjątkowych przypadkach, pieniądze mogą zostać przyznane aż do ukończenia 25. roku życia.

Jak kształtuje się wysokość zasiłku rodzinnego w przypadku dzieci niepełnosprawnych?

Na dzieci niepełnosprawne można otrzymać dotację do zasiłku rodzinnego. Dotacja dla dziecka ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi 138,30 euro miesięcznie.

Czym jest Mehrkindzuschlag?

Aby przeciwdziałać zagrożeniu ubóstwem, rodziny wielodzietne otrzymują specjalny dodatek, który wynosi 20 euro na miesiąc i jest wypłacany na trzecie, czwarte i każde następne dziecko. Warunkiem otrzymania Mehrkindzuschlag jest roczny limit dochodów, który nie może przekroczyć 55 000 euro. Osoby pragnące otrzymać wspomniany dodatek są obowiązane do złożenia odpowiedniego wniosku. Wniosek należy składać za każdy rok kalendarzowy.

Czym jest Kinderabsetzbetrag?

Razem ze świadczeniem Familienbeihilfe bez specjalnego wniosku będzie przyznany Państwu Kinderabsetzbetrag w wysokości 58,40 euro miesięcznie na dziecko. Jednak jesteście Państwo w błędzie jeżeli spodziewacie się dodatku do świadczenia rodzinnego Familienbeihilfe. Ponieważ Kinderabsetzbetrag nie jest dodatkiem do świadczenia czy dodatkowym świadczeniem, lecz o wypłatą w formie podatku negatywnego. Warunkiem przyznania Kinderabsetzbetrag jest złożenie wniosku na zasiłek rodzinny.

Szukaj

Kalkulacje

Dokumenty

ZAMÓW ROZMOWĘ

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

+48 77 483 85 06