FAQ

ZWROT PODATKU

Kto może ubiegać się o zwrot podatku holenderskiego?

Tak, jak wspomnieliśmy, zwrot nadpłaty podatkowej przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała na terenie Holandii, której od wynagrodzenia pracodawca potracił podatek i która posiadała tzw. BSN (wcześniej znany jako nr sofi), który jest odpowiednikiem polskiego NIP-u). BSN numer (het BurgerServiceNummer), to numer identyfikacyjny nadawany każdemu, kto mieszka i pracuje w Holandii. Posiadając numer BSN można o wiele sprawniej załatwić różne sprawy urzędowe. Z numerem BSN można już szukać pracy, natomiast bez posiadania tego numeru, nie otrzyma się legalnego zatrudnienia.
Czas oczekiwania na zwrot podatku:
Zgodnie z informacjami jakie podaje Holenderski Urząd Skarbowy, czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku, to okres minimum 3-6 miesięcy. Na taki stan rzeczy nie mamy większego wpływu, jest to uzależnione od Holenderskich Urzędów Skarbowych, które rozliczając podatek kierują się systemem bardziej “losowym” niż chronologicznie. Urząd ma czas na wydanie decyzji aż 3 lata.

Nie mam Jaaropgaaf - co zrobić?

Bardzo często wystarczy ostatni odcinek wypłaty tzw.loonspecificatie, żeby móc się rozliczyć z podatku w Holandii. W razie potrzeby istnieje możliwość skontaktowania się z pracodawcą i uzyskania duplikatu dokumentów. Najlepiej jednak już podczas pracy w Holandii poinformować pracodawcę, że będziecie Państwo potrzebowali jaaropgaaf. Można również napisać list do pracodawcy o wystawienie duplikatu jaaropgaafu. Jeżeli macie Państwo takie życzenie wystąpimy o wystawienie niezbędnych dokumentów.

Pracowałem u kilku pracodawców, czy muszę przedstawić wszystkie Jaarografy?

Tak, koniecznie trzeba przedstawić wszystkie karty podatkowe od każdego pracodawcy lub też ostatni odcinek wypłaty z każdej firmy, gdzie wykonywano pracę. Czasami może to być nawet 3, 4 lub nawet więcej kart podatkowych.

Kiedy masz obowiązek rozliczenia się z holenderskim Urzędem Skarbowym?

Pracownicy tymczasowi niezameldowani na terenie Holandii nie są zobowiązani do rozliczenia w tym kraju. Konieczne jest to dopiero:

 • jeżeli otrzymasz, jakiekolwiek pismo z Urzędu nakazujące złożyć zeznanie podatkowe(do 01-05-2019).
 • jeśli otrzymasz z Urzędu druk albo formularz o nazwie C-biljet ( w tym druku widnieją Twoje dane osobowe i nr BSN)
 • jeżeli nie otrzymałeś z Urzędu żadnego z wyżej wymienionych dokumentów, ale osiągnąłeś dochód w Holandii w 2018 roku i z wyliczenia wynika, że musisz dopłacić do podatku min. 45 euro lub więcej, wówczas masz obowiązek rozliczenia i musisz złożyć rozliczenie podatku za 2018 w Holandii.

Na jakie ulgi mogę liczyć rozliczając podatek 2018 za pracę w Holandii?

 • alimenty na dziecko bądź żonę
 • koszty leczenia(z wyłączeniem miesięcznej składki ubezpieczeniowe oraz ryzyka własnego)
 • zwrot z odsetek kredytu hipotecznego oraz jednorazowo koszty związane z finansowaniem kredytu hipotecznego
 • koszty leczenia oraz opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem mieszkającym pod jednym adresem
 • koszty dojazdu do pracy
 • koszty kursów, szkoleń i studiów

Za jaki okres można ubiegać się o zwrot podatku?

Aktualne terminy rozliczeń:

Rok podatkowy Termin składania formularzy
2013 do 31 grudnia 2018 r.
2014 do 31 grudnia 2019 r.
2015 do 31 grudnia 2020 r.
2016 do 31 grudnia 2021 r.
2017 do 31 grudnia 2022 r.
2018 do 31 grudnia 2023 r.

Jeżeli miałeś w danym roku podatkowym meldunek w Holandii (przez pewną część roku), potrzebujesz do rozliczenia druk o nazwie M-biljet. Jeżeli byłeś z kolei zameldowany w Holandii przez cały rok, wtedy potrzebujesz do rozliczenia druk o nazwie P-biliet

Kiedy otrzyman zwrot podatku z Holandii?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Średni czas rozpatrywania wniosku to 3-12 miesięcy. Od czego zależy czas wydania decyzji podatkowej?

 • od rodzaju rozliczenia
 • od uwzględnionych ulg podatkowych
 • od roku rozliczenia (rok 2015 – wymaga cierpliwości)
 • od sposobu wykonania rozliczenia (papier czy online)
 • od sposobu podpisania rozliczenia (certyfikatem biura czy przez Klienta)
 • czy w latach wcześniejszych rozliczenia Klienta nie zawierały błędów

Kiedy należy zacząć płacić Holenderski Podatek Drogowy - Motorrijtuigenbelasting(MRB)?

Jeżeli używasz  holenderskich dróg to musisz za nie płacić podatek drogowy MRB.

W przypadku gdy jest to nasz pierwszy wyjazd do Holandii i nie potrwa dłużej niż 4 miesiące to płacić podatku nie musimy. Okres 4 miesięcy liczy się od momentu rozpoczecia pracy. Ile to kosztuje?

Benzynowa (ok 150€/kwartał), gaz sekwencyjny (ok. 160€/kwartał) i diesel (od 250 do 400€/kwartał).

ZASIŁEK RODZINNY(Kinderbijslag)

Pobieram zasiłek rodzinny w Holandii, ale aktualnie już nie pracuję w Holandii. Co trzeba zgłaszać ten fakt?

Tak, należy koniecznie zgłosić w ciągu 4 tygodni od zakończenia pracy w Holandii do holenderskiego urzędu. Można to zrobić za pośrednictwem biura EU Service

Zmieniłem pracodawcę, dalej pracuje w Holandii. Czy trzeba ten fakt zgłaszać do urzędu?

Tak. Można to również dokonać za pośrednictwem biura EU Service

Czy urząd może mnie ukarać za to, że dotychczas nie wysłałem odpowiedzi na pismo z holenderskiego urzędu?

Tak, urząd może Pana ukarać kwotą pieniężną, która będzie potrącona z najbliższej wypłaty zasiłku rodzinnego. Najniższa kwota to 25 euro.

Otrzymuję zasiłek rodzinny w Holandii. Przyjeżdżając do rodziny, daję pieniądze na utrzymanie dzieci 'do ręki' dla mojej żony. Czy ta forma dotacji jest honorowana przez holenderski urząd?

Nie! Winien Pan posiadać udokumentowane dotacje na dzieci za każdy kwartał. Może to być przelew bankowy lub Western Union

Czy urząd holenderski może przelewać pieniądze z zasiłku rodzinnego na moje konto w Polsce, czy musi to być tylko holenderski rachunek.

Urząd przeleje na wskazane przez Pana konto bankowe w danym kraju, odbiorcą może być Pan, Pana małżonka lub inna osoba wskazana przez Pana.

Czy zasiłek rodzinny w Holandii jest uzależniony od moich dochodów?

Nie.

Do którego roku wypłacany jest zasiłek rodzinny w Holandii?

Do 18 roku życia dziecka.

Co to jest dodatek na dziecko niepełnosprawne TOG?

TOG(dodatek na niepełnosprawne dziecko przebywające w domu rodziców)
Dodatek wypłacany jest kwartalnie podobnie jak zasiłek rodzinny. Na każde dziecko przewlekle chore lub niepełnosprawne nałeży złożyć oddzielny wniosek.

Moja córka ma 16 lat i ma dodatkową pracę zarobkową. Czy mogę starać się dla niej o zasiłek rodzinny?

Tak, ale należy podać do Urzędu kwotę dochodu Pana córki

Jestem samotną matką, wychowuje dwoje dzieci. Otrzymuję również alimenty na dzieci. Czy mogę otrzymać zasiłek rodzinny?

Tak.

Dlaczego dokumenty osobno do SVB i do ROPS?

O zasiłek ubiegamy się zawsze w SVB. Tam składamy wniosek o zasiłek. Holenderski urząd, zanim wyda decyzję o zasiłku, prosi polski ROPS o potwierdzenie okoliczności życiowych osoby starającej się o zasiłek. ROPS gromadzi dokumenty, aby przesłać je później do SVB i w ten sposób potwierdzić słuszność prawa do zasiłku.

Jak długo czeka się na zasiłek?

Czas oczekiwania na zasiłek zależny jest od kilku czynników, m. in. od kompletności dokumentacji, sprawności komunikacji pomiędzy SVB i ROPSem oraz szybkości reakcji na prośby przesyłane przez te urzędy klientowi. Średnio proces trwa kilka miesięcy

DODATEK NA DZIECI (Kindgebondenbudget)

Czym jest dodatek na dziecko(Kindgebonden budget)?

Niektóre rodziny nie mogły korzystać z obniżki podatkowej na dziecko gdyż zapłaciły za mało podatku, dodatek na dziecko ma być z założenia dostępny dla każdego.

Jakie musisz spełnić warunki i ile możesz dostać?

 • posiadasz jedno lub więcej dzieci poniżej 18 roku życia,
 • na dzieci przyznano prawo do zasiłku rodzinnego

Miesięczna wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego(kindgebondenbudget) za rok 2018 (kwoty podane są w Euro)

1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci 5 dzieci
87 179 179 + 292 + 284

Kto wypłaca i w jaki sposób?

Zwykle to Belastingdienst wypłaca ten dodatek jednak w 1 przypadkach robi to SVB (Sociale Verzekeringsbank). Są to:

 • jeśli dodatek lub zasiłek rodzinny nie dostajesz w całości lecz jako dopłata do świadczeń rodzinych z innego kraju

W jaki sposób?

Masz otrzymać więcej niż € 5 miesięcznie, to dodatek otrzymasz każdego miesiąca na konto na następny miesiąc

DODATEK DO UBEZPIECZENIA(Zorgtoeslag)

Otrzymałem decyzję na 2019 rok a nie planuję pracować w Holandii w tym okresie? Co mam zrobić w takiej sytuacji?

Każda osoba, która pobierała dodatek Zorgtoeslag, automatycznie dostaje decyzję na nowe lata. Jeśli osoba zakończała pracę w Holandii musi zgłosić, do urzędu w Holandii, wstrzymanie wypłaty świadczenia Zorgtoeslag.
Osoby, które otrzymały w styczniu 2020 roku decyzje Zorgtoeslag 2019 i nie planują pracować w Holandii w 2020, pod koniec 2020 otrzymają decyzję z urzędu, że jest nadpłata świadczenia i należy całość zwrócić do urzędu. Aby uniknąć takiej sytuacji należy zgłosić się do nas w celu zamówienia odpowiednich druków na wstrzymanie świadczenia już na początku rok 2019. Świadczenie można wstrzymać w każdym momencie, jednak im wcześniej to uczynimy tym mniej zostanie wypłacone i mniejszą kwotę będziemy musieli oddać do urzędu.

Otrzymuję pisma w sprawie Zorgtoeslag za lata 2018/2019 z żółtymi czekami znajdującymi się w dolnej części pisma. Co to oznacza i czy muszę coś zrobić z tymi dokumentami?

Decyzje w sprawie Zorgtoeslag za lata 2018/2019 z żółtymi czekami oznaczają, że była nadpłata świadczenia i osoba musi oddać część z powrotem do urzędy skarbowego w Holandii. Na decyzji znajduje się numer konta urzędu (oraz IBAN oraz Swift-code) na który należy wpłacić kwotę z czeku. Ważne jest aby tytułem przelewu wpisać numer z czeku.

Czy mogę użyć żółtego czeku w banku w Polsce i przy jego pomocy uiścić zaległości?

Niestety polskie banki nie honorują żółtych czeków, jako dowodów wpłaty lub podstawy do zapłaty. Trzeba skorzystać z usługi przelewu zagranicznego lub wpłaty na zagraniczne konto, takie usługi są płatne w banku osobno. Pamiętaj: koszty operacji muszą zostać pokryte przez podatnika, nie wolno ich zostać po stronie urzędu, gdyż wpłynie za mała kwota i urząd dalej będzie ubiegał się o zapłacenia odpowiedniej kwoty.

Jeżeli w roku 2019 otrzymaliście Państwo z urzędu skarbowego dofinansowanie ( w formie zaliczki) do swojego ubezpieczenia zdrowotnego, to pod koniec roku 2020 zostanie ono ponownie zweryfikowane, celem sprawdzenia prawidłowości w jego naliczeniu.
Obecnie, kiedy rok 2019 zakończył się, urząd skarbowy może wyliczyć ostateczną wysokość Państwa dodatku zdrowotnego za ten rok. W takiej sytuacji otrzymacie Państwo pisemną informację wraz z końcowym rozliczeniem wypłaconych Państwu przez urząd zaliczek, dzięki czemu okaże się, czy należą się Państwu dodatkowe pieniądze, czy też trzeba będzie zwrócić jej część, jako nadpłatę.

Urząd skarbowy obliczył zaliczkę w oparciu u dochód szacunkowy. Obecnie urząd skarbowy dysponuje już danymi o Państwa dochodzie rzeczywistym. Jeśli różni się on od dochodu szacunkowego, może to oznaczać, że otrzymali Państwo za wysoką lub za niską kwotę dodatku.

Czy Państwa dochód za rok 2018 był wyższy niż dochód szacunkowy?

Jeśli tak, to prawdopodobnie otrzymali Państwo za rok 2019 za wysoką kwotę dodatku i będą musieli Państwo zwrócić jej część.

Czy zmiany w dochodach lub w składzie gospodarstwa domowego mogą mieć wpływ na wysokość dodatku?

Z tego względu prosimy o natychmiastowe informowanie urzędu skarbowego o wszelkich zmianach powstałych w 2019 r. Urząd skarbowy zmodyfikuje wtedy wysokość kwoty zaliczki na rok 2018. Dzięki temu zapobiegną Państwo zwrotowi w 2020 r. Zmiany można przekazywać korzystając z programu wniosków i zmian. Powstałe zmiany należy natychmiast zgłosić do urzędu skarbowego. Dodatek zdrowotny wypłacany jest Państwu co miesiąc. Jeśli nie pracują już Państwo w Holandii, należy poinformować o tym urząd skarbowy. W przeciwnym razie dodatek zdrowotny będzie bez potrzeby przekazywany na Państwa nazwisko i zarejestrowany na to nazwisko numer rachunku. Wtedy na koniec roku będą Państwo musieli zwrócić dodatek zdrowotny.

Nie zgadzają się dane. Co można zrobić?

Urząd skarbowy określił Państwa dochód rzeczywisty za rok 2019. Jeśli nie złożyli Państwo deklaracji o wysokości podatku dochodowego, urząd skarbowy skorzystał z danych przekazanych przez pracodawcę. Jeśli jednak złożyli Państwo deklarację za rok 2019, urząd skarbowy określił Państwa dochód na jej podstawie.

Szukaj

Kalkulacje

Dokumenty

ZAMÓW ROZMOWĘ

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

+48 77 483 85 06