zwrot podatku z holandii

FAQ

ZWROT PODATKU Z HOLANDII

Ile kosztuje zwrot podatku z Holandii?

 • za rozliczenie indywidualne cena wynosi 320 zł lub € 68,-
 • rozłakowe to koszt 200 zł lub € 45,-
 • za tzw. zerowe rozliczenie zapłacisz 180 zł

Nie pobieramy opłat(dotyczy naszych klientów):

 • za prowadzenie korespondencji z urzędami,
 • za sprawdzenie i wysłanie zaświadczenia o dochodach
 • za sprawdzenie meldunku
 • za sprawdzenie poprawności decyzji
 • za prowadzenie rozmów telefonicznych z urzędami,
 • za wniesienie odwołania od decyzji urzędu,
 • w przypadku odmowy zwrotu.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku holenderskiego?

Zwrot nadpłaty podatkowej przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała na terenie Holandii. Której od wynagrodzenia pracodawca potrącił podatek i która posiadała tzw. BSN (wcześniej znany jako nr sofi), który jest odpowiednikiem polskiego NIP-u. BSN numer (het Burger Service Nummer), to numer identyfikacyjny, nadawany każdemu, kto mieszka i pracuje w Holandii. Posiadając numer BSN można o wiele sprawniej załatwić różne sprawy urzędowe. Z numerem BSN można już szukać pracy. Natomiast bez posiadania tego numeru nie otrzyma się legalnego zatrudnienia.
Czas oczekiwania na zwrot podatku:
Zgodnie z informacjami jakie podaje Holenderski Urząd Skarbowy, czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku, to okres minimum 3-6 miesięcy. Na taki stan rzeczy nie mamy większego wpływu, jest to uzależnione od Holenderskich Urzędów Skarbowych, które rozliczając podatek kierują się systemem „losowym”, nie chronologią. Urząd ma czas na wydanie decyzji aż do 3 lat.

Nie mam Jaaropgaaf - co zrobić?

Bardzo często wystarczy ostatni odcinek wypłaty tzw. loonspecificatie, żeby móc się rozliczyć z podatku w Holandii. W razie potrzeby istnieje możliwość skontaktowania się z pracodawcą i uzyskania duplikatu dokumentów. Najlepiej jednak, już podczas pracy w Holandii, poinformować pracodawcę, że będziecie Państwo potrzebowali jaaropgaaf. Można również napisać list do pracodawcy o wystawienie duplikatu jaaropgaafu. Jeżeli macie Państwo takie życzenie wystąpimy o wystawienie niezbędnych dokumentów.

Pracowałem u kilku pracodawców, czy muszę przedstawić wszystkie Jaarografy?

Tak, koniecznie trzeba przedstawić wszystkie karty podatkowe, od każdego pracodawcy lub też ostatni odcinek wypłaty z każdej firmy, gdzie wykonywano pracę. Czasami mogą to być nawet 3, 4 lub nawet więcej kart podatkowych.

Kiedy masz obowiązek rozliczenia się z holenderskim Urzędem Skarbowym?

Pracownicy tymczasowi, niezameldowani na terenie Holandii, nie są zobowiązani do rozliczenia w tym kraju. Konieczne jest to dopiero:

 • jeżeli otrzymasz jakiekolwiek pismo z Urzędu, nakazujące złożyć zeznanie podatkowe (do 01-07-2023).
 • jeśli otrzymasz z Urzędu druk albo formularz o nazwie C-biljet (w tym druku widnieją Twoje dane osobowe i nr BSN)
 • jeżeli nie otrzymałeś z Urzędu żadnego z wyżej wymienionych dokumentów, ale osiągnąłeś dochód w Holandii w 2022 roku i z wyliczenia wynika, że musisz dopłacić do podatku min. 45 euro lub więcej.W tych przypadkach masz obowiązek rozliczenia i musisz złożyć rozliczenie podatku za 2022 w Holandii.

Na jakie ulgi mogę liczyć rozliczając podatek 2022 za pracę w Holandii?

Stosujemy wszystkie możliwe ulgi, ale jak zawsze, każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Ulgi zależą od sytuacji osobistej, od wysokości dochodu uzyskanego w Holandii. Najlepiej skontaktować się z nami – na pewno wybierzemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Za jaki okres można ubiegać się o zwrot podatku?

Aktualne terminy rozliczeń:

Rok podatkowy Termin składania formularzy
2017 do 31 grudnia 2022 r.
2018 do 31 grudnia 2023 r.
2019 do 31 grudnia 2024 r.
2020 do 31 grudnia 2025 r.
2021 do 31 grudnia 2026 r.
2022 do 31 grudnia 2027 r.

Jeżeli miałeś w danym roku podatkowym meldunek w Holandii (przez pewną część roku), potrzebujesz do rozliczenia druku o nazwie M-biljet. Jeżeli byłeś zameldowany w Holandii przez cały rok, wówczas potrzebujesz do rozliczenia druku o nazwie P-biliet

Kiedy otrzymam zwrot podatku z Holandii?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Średni czas rozpatrywania wniosku to 3-12 miesięcy. Od czego zależy czas wydania decyzji podatkowej?

 • od rodzaju rozliczenia
 • od uwzględnionych ulg podatkowych
 • od roku rozliczenia
 • od sposobu wykonania rozliczenia (papier czy online)
 • od sposobu podpisania rozliczenia (certyfikatem biura czy przez Klienta)
 • czy w latach wcześniejszych rozliczenia Klienta nie zawierały błędów.

Kiedy należy zacząć płacić Holenderski Podatek Drogowy - Motorrijtuigenbelasting(MRB)?

Jeżeli używasz  holenderskich dróg to musisz za nie płacić podatek drogowy MRB.

W przypadku, gdy jest to nasz pierwszy wyjazd do Holandii i nie potrwa dłużej, niż 4 miesiące, to płacić podatku nie musimy. Okres 4 miesięcy liczy się od momentu rozpoczęcia pracy.
Ile to kosztuje?

Benzyna (ok 150€/kwartał), gaz sekwencyjny (ok. 160€/kwartał) i diesel (od 250 do 400€/kwartał).

ZASIŁEK RODZINNY(Kinderbijslag)

Pobieram zasiłek rodzinny w Holandii, ale aktualnie już nie pracuję w Holandii. Czy trzeba zgłaszać ten fakt?

Tak, należy to koniecznie zgłosić, w ciągu 4 tygodni od zakończenia pracy w Holandii, do holenderskiego urzędu. Można to zrobić za pośrednictwem biura EU Service.

Zmieniłem pracodawcę, dalej pracuję w Holandii. Czy trzeba ten fakt zgłaszać do urzędu?

Tak. Można tego również dokonać za pośrednictwem biura EU Service.

Czy urząd może mnie ukarać za to, że dotychczas nie wysłałem odpowiedzi na pismo z holenderskiego urzędu?

Tak, urząd może za to ukarać kwotą pieniężną, która będzie potrącona z najbliższej wypłaty zasiłku rodzinnego. Najniższa kwota to 25 euro.

Otrzymuję zasiłek rodzinny w Holandii. Przyjeżdżając do rodziny, daję pieniądze na utrzymanie dzieci 'do ręki' dla mojej żony. Czy ta forma dotacji jest honorowana przez holenderski urząd?

Nie! Dotacje na dzieci za każdy kwartał muszą być udokumentowane. Może to być przelew bankowy lub Western Union.

Czy urząd holenderski może przelewać pieniądze z zasiłku rodzinnego na konto w Polsce, czy musi to być holenderski rachunek.

Urząd przeleje pieniądze na wskazane konto bankowe w danym kraju, odbiorcą może być dana osoba, małżonek/małżonka tej osoby lub inna wskazana osoba.

Czy zasiłek rodzinny w Holandii jest uzależniony od moich dochodów?

Nie.

Do którego roku wypłacany jest zasiłek rodzinny w Holandii?

Do 18. roku życia dziecka.

Co to jest dodatek na dziecko niepełnosprawne TOG?

TOG – dodatek na niepełnosprawne dziecko przebywające w domu rodziców.
Dodatek wypłacany jest kwartalnie, podobnie jak zasiłek rodzinny. Na każde dziecko przewlekle chore lub niepełnosprawne należy złożyć oddzielny wniosek.

Czy mogę starać się o zasiłek rodzinny dla dziecka, jeśli ma ono 16 lat i posiada dodatkową pracę zarobkową?

Tak, ale należy podać do Urzędu kwotę dochodu dziecka.

Czy można otrzymać zasiłek rodzinny, jeśli jest się samotną matką, wychowującą dwoje dzieci i otrzymującą również alimenty na dzieci?

Tak.

Dlaczego dokumenty dostarczamy osobno do SVB i do ROPS?

O zasiłek ubiegamy się zawsze w SVB. Tam składamy wniosek o zasiłek. Holenderski urząd, zanim wyda decyzję o zasiłku, prosi polski ROPS o potwierdzenie okoliczności życiowych osoby starającej się o zasiłek. ROPS gromadzi dokumenty, aby przesłać je później do SVB i w ten sposób potwierdzić słuszność prawa do zasiłku.

Jak długo czeka się na zasiłek?

Czas oczekiwania na zasiłek zależny jest od kilku czynników, m. in. od kompletności dokumentacji, sprawności komunikacji pomiędzy SVB i ROPSem oraz szybkości reakcji na prośby przesyłane przez te urzędy klientowi. Średnio proces trwa kilka miesięcy.

DODATEK NA DZIECI (Kindgebondenbudget)

Czym jest dodatek na dziecko (Kindgebonden budget)?

Niektóre rodziny nie mogły korzystać z obniżki podatkowej na dziecko, gdyż zapłaciły za mało podatku. Dodatek na dziecko ma być z założenia dostępny dla każdego.

Jakie musisz spełnić warunki i ile możesz dostać?

 • Posiadasz jedno lub więcej dzieci poniżej 18. roku życia.
 • Na dzieci przyznano prawo do zasiłku rodzinnego.

Miesięczna wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego (Kindgebondenbudget) za rok 2022 (kwoty podane są w Euro).

1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci 5 dzieci
101,67 193,83 277,25 360,67 + 83,42

Kto wypłaca i w jaki sposób?

Zwykle to Belastingdienst wypłaca ten dodatek, jednak w niektórych przypadkach robi to SVB (Sociale Verzekeringsbank). Zazwyczaj wtedy, kiedy dodatku lub zasiłku rodzinnego nie dostajesz w całości, lecz jako dopłatę do świadczeń rodzinnych z innego kraju.

W jaki sposób?

Jeśli masz otrzymać więcej, niż € 5 miesięcznie, to dodatek otrzymasz każdego miesiąca na konto, za następny miesiąc.

DODATEK DO UBEZPIECZENIA(Zorgtoeslag)

Otrzymałem decyzję na 2022 rok, a nie planuję pracować w Holandii w tym okresie? Co mam zrobić w takiej sytuacji?

Każda osoba, która pobierała dodatek Zorgtoeslag, automatycznie dostaje decyzję na nowe lata. Jeśli osoba zakończyła pracę w Holandii, musi zgłosić, do urzędu w Holandii, wstrzymanie wypłaty świadczenia Zorgtoeslag.
Osoby, które otrzymały w styczniu 2022 roku decyzję Zorgtoeslag 2021 i nie planują pracować w Holandii w 2022, pod koniec 2022 otrzymają decyzję z urzędu, że jest nadpłata świadczenia i należy całość zwrócić do urzędu. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy zgłosić się do nas w celu wstrzymanie świadczenia, już na początku roku 2023. Świadczenie można wstrzymać w każdym momencie, jednak im wcześniej to uczynimy, tym mniej zostanie wypłacone i mniejszą kwotę będziemy musieli oddać do urzędu.

Otrzymuję pisma w sprawie Zorgtoeslag, za lata 2021/2022, z żółtymi czekami znajdującymi się w dolnej części pisma. Co to oznacza i czy muszę coś zrobić z tymi dokumentami?

Decyzje w sprawie Zorgtoeslag, za lata 2021/2022, z żółtymi czekami oznaczają, że była nadpłata świadczenia i osoba musi oddać część z powrotem do urzędu skarbowego w Holandii. Na decyzji znajduje się numer konta urzędu (także IBAN oraz Swift-code), na który należy wpłacić kwotę z czeku. Ważne jest, aby w tytule przelewu wpisać numer z czeku.

Czy mogę użyć żółtego czeku w banku, w Polsce i przy jego pomocy uiścić zaległości?

Niestety, polskie banki nie honorują żółtych czeków, jako dowodów wpłaty lub podstawy do zapłaty. Trzeba skorzystać z usługi przelewu zagranicznego lub wpłaty na zagraniczne konto – takie usługi są płatne w banku osobno. Pamiętaj: koszty operacji muszą zostać pokryte przez podatnika, nie wolno ich zostawiać po stronie urzędu, gdyż wpłynie za mała kwota i urząd dalej będzie ubiegał się o zapłacenie odpowiedniej kwoty.

Jeżeli w roku 2022 otrzymaliście Państwo z urzędu skarbowego dofinansowanie (w formie zaliczki) do swojego ubezpieczenia zdrowotnego, to pod koniec roku 2022 zostanie ono ponownie zweryfikowane, celem sprawdzenia prawidłowości w jego naliczeniu.
Obecnie, kiedy rok 2022 zakończył się, urząd skarbowy może wyliczyć ostateczną wysokość Państwa dodatku zdrowotnego za ten rok. W takiej sytuacji otrzymacie Państwo pisemną informację, wraz z końcowym rozliczeniem wypłaconych Państwu przez urząd zaliczek, dzięki czemu okaże się, czy należą się Państwu dodatkowe pieniądze, czy też trzeba będzie zwrócić jej część, jako nadpłatę.

Urząd skarbowy obliczył zaliczkę w oparciu o dochód szacunkowy. Obecnie urząd skarbowy dysponuje już danymi o Państwa dochodzie rzeczywistym. Jeśli różni się on od dochodu szacunkowego, może to oznaczać, że otrzymali Państwo za wysoką lub za niską kwotę dodatku.

Mój dochód za rok 2022 był wyższy, niż dochód szacunkowy - co teraz?

Jeśli tak, to prawdopodobnie otrzymali Państwo za rok 2022 za wysoką kwotę dodatku i będą musieli Państwo zwrócić jej część.

Czy zmiany w dochodach lub w składzie gospodarstwa domowego mogą mieć wpływ na wysokość dodatku?

Tak. Z tego względu prosimy o natychmiastowe informowanie urzędu skarbowego o wszelkich zmianach powstałych w 2022 r. Urząd skarbowy zmodyfikuje wtedy wysokość kwoty zaliczki na rok 2022. Dzięki temu zapobiegną Państwo zwrotowi w 2022 r. Zmian można dokonywać korzystając z programu wniosków i zmian. Powstałe zmiany należy natychmiast zgłosić do urzędu skarbowego. Dodatek zdrowotny wypłacany jest Państwu co miesiąc. Jeśli nie pracują już Państwo w Holandii, należy poinformować o tym urząd skarbowy. W przeciwnym razie dodatek zdrowotny będzie bez potrzeby przekazywany na Państwa nazwisko i zarejestrowany na to nazwisko numer rachunku. Wtedy na koniec roku będą Państwo musieli zwrócić dodatek zdrowotny.

Nie zgadzają się dane. Co można zrobić?

Urząd skarbowy określił Państwa dochód rzeczywisty za rok 2022. Jeśli nie złożyli Państwo deklaracji o wysokości podatku dochodowego, urząd skarbowy skorzystał z danych przekazanych przez pracodawcę. Jeśli jednak złożyli Państwo deklarację za rok 2021, urząd skarbowy określił Państwa dochód na jej podstawie.

EU Service Centralna

Plac Wolności 2, lokal 4

47-220 Kędzierzyn-Koźle

W celu złożenia dokumentów lub w bieżących sprawach prosimy o kontakt:

kom: 512 355 064

kom: 519 568 936

tel: 77 483 85 06

e-mail: info@zwrotpodatku.eu

e-mail: kedzierzyn@zwrotpodatku.eu

Godziny otwarcia:
pon.- pt.: 08:00 – 17:00

 

EU Service Wrocław

City Space Aquarius Business House

Swobodna 1

50-088 Wrocław

Wizyta w City Space Aquarius we Wrocławiu prosimy ustalać telefonicznie pod

nr. kom: 519 568 936

e-mail: wroclaw@zwrotpodatku.eu

Godziny otwarcia:
wtorek i środa: 10:00 – 16:00

W bieżących sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

77 483 85 06 lub 512 355 064.

 

EU Service Szczecinek

Bohaterów Warszawy 31 – 35

78-400 Szczecinek

Godziny otwarcia:
pon. – pt. 08:00 – 16:00

W bieżących sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

77 483 85 06 lub 512 355 064.

EU Service Biała Podlaska

Gestia Biuro Rachunkowe

Ul. Warszawska 13/14

21-500 Biała Podlaska

 

EU Service Głogówek

Ewa Szała Biuro Rachunkowe

Zamkowa 18

48-250 Głogówek

 

EU Service Nysa

Julka Biuro Rachunkowo

Edmunda Jana Osmańczyka 2

48-304 Nysa

EU Service Radom

Aspekt Biuro Rachunkowe

Ul. Bóżniczna 3

26-610 Radom

 

EU Service Rybnik

PROFIT SC Biuro Rachunkowe

Plac Kopernika 3

44-200 Rybnik

 

EU Service Wodzisław Śląski

Kuhn Biuro Rachunkowe

Rynek 1

44-300 Wodzisław Śląski

Szukaj Kalkulacje Dokumenty

Szukaj

Kalkulacje

Dokumenty

  ZAMÓW ROZMOWĘ


  Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8:00 do 16:00

  +48 77 483 85 06