Niemcy zasiłek rodzinny pobierz dokumenty

Pracowałeś w Niemczech wychowując dzieci? Możesz ubiegać się o dodatkowy zasiłek na opiekę nad swoimi dziećmi!

Pomożemy Ci w dokonaniu wszelkich formalności i postaramy się niezwłocznie odpowiedzieć na Twoje pytania.

Jeżeli jeden z rodziców pracuje w Niemczech przez pół roku (183 dni) i rozlicza się z podatków z niemieckim fiskusem, może otrzymać Kindergeld. O Niemcy zasiłek rodzinny mogą się również starać matki samotnie wychowujące dzieci i mieszkające w Polsce, jeżeli ojciec nadal pracuje na terenie Niemiec i wystąpi z wnioskiem o przyznanie świadczenia.
Jeśli pracowałeś w Niemczech przez rok i posiadasz dwójkę dzieci – otrzymasz nawet 4.560 EUR!

Od stycznia 2018r. wnioskować będzie można jedynie do 6 m-cy wstecz. Niemcy zasiłek rodzinny jest wypłacany za każdy miesiąc pracy na terenie Niemiec, licząc od pierwszego, pełnego miesiąca pracy. Urząd może jednorazowo wypłacić kwotę zasiłku za okres maksymalnie 6. miesięcy.

Prawo do otrzymania zasiłku rodzinnego w Niemczech mają osoby, których dziecko nie ukończyło 25 lat i nadal się uczy. Zasiłek na dzieci przyznawany jest przez Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse). W przypadku pobierania zasiłku na dziecko uczące się i mające więcej niż 18 lat, trzeba do trzech lat przechowywać dokumentację dotyczącą jego edukacji. Zdarza się, że niemieckie urzędy pracy żądają udokumentowania nauki dziecka. W przypadku jego braku, trzeba zwracać zasiłek za okres nieudokumentowanego pobierania świadczenia.

Niemcy: zasiłek rodzinny można otrzymywać także na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, jeżeli należą do wspólnego gospodarstwa domowego. Dzieci, na które otrzymuje się Kindergeld, mogą mieszkać i przebywać na stałe w Polsce i nie musza być zameldowane w Niemczech. Kindergeld zostanie wypłacony na dzieci już pracujące i zarabiające na siebie. Wysokość zarobku dziecka nie ma wpływu na wysokość wypłacanego Kindergeld.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów, o możliwości wnioskowania

o świadczenie  “500 +” na pierwsze dziecko, należy złożyć wniosek i po

otrzymaniu decyzji skontaktować się z naszym biurem.

W przypadku świadczeń rodzinnych w Niemczech, otrzymają Państwo

wyrównanie kwoty świadczenia, pomniejszonego o zasiłek “500 +”.

Prosimy nie wykonywać żadnych samodzielnych  ruchów w kierunku urzędów

zagranicznych.

Wysokość świadczenia zależy od roku za który jest uzyskiwane oraz od liczby dzieci. Masz dzieci i nie otrzymujesz Kindergeld?

Uzyskamy pieniadze na twoje dzieci przy rocznym rozliczeniu podatku!

Kindergeld jest wypłacany dla:

 • polskich pracowników oddelegowanych do Niemiec
 • pracowników zatrudnionych na niemieckich warunkach
 • pracowników zatrudnionych na polskich warunkach w Niemczech
 • rodziców ubezpieczonych w Polsce a pracujących w Niemczech

Pracownik sezonowy może uzyskać zasiłek rodzinny, jednak musi spełnić dodatkowy warunek. Dochód brutto w Polsce (bądź innym kraju za wyjątkiem Niemiec) nie może przekroczyć określonego progu w zależności od roku, za który świadczenie jest uzyskiwane: za rok 2016 kwota ta wynosi ok. 4000 euro dla osób samotnych lub ok. 8000 euro dla osób pozostających w związku małżeńskim (wliczane są również dochody współmałżonka).

Od stycznia 2018 będzie można wnioskować o Kindergeld za okres jedynie do 6 miesięcy wstecz. Na ten moment można odzyskać świadczenie do 4 lat wstecz. Zgłoś się do nas i odzyskaj nawet kilkanaście tysięcy euro.

 Miesięcznie kwota Kindergeld wynosi:

2017 2018
Na jedno dziecko 192 EUR 194 EUR
Na dwójkę dzieci 384 EUR 388 EUR
Na trójkę dzieci 582 EUR 588 EUR

Na każde następne dziecko + 221 Euro. Gdy dzieci przebywają w Polsce. Procedury załatwienia i otrzymania zasiłku rodzinnego z Niemiec niestety trwają długo.

By uzyskać Kindergeld z Niemiec potrzebne są:

 • Lohnsteuerbescheinigung (lub Abrechnung) z Niemiec (poświadczenie niemieckiego pracodawcy o okresie zatrudnienia w Niemczech);
 • akt urodzenia dzieci i unijne akty małżeństwa;
 • zaświadczenie o wspólnym meldunku z dziećmi w Polsce (z Urzędu Miasta i Gminy);
 • kopie dowodu osobistego(obie strony) lub paszportu obojga małzonkow;
 • decyzja o nieprzyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z  instytucja właściwa w związku z miejscem zamieszkania );
 • opcjonalnie: kopia umowy o pracę i kopia karty zameldowania z Niemiec.
 • numer rachunku bankowego na które będzie przelewany Kindergeld

Możliwość zwrotu części Kindergeld

Często podejmując prace w Niemczech nie tylko zapominamy by zgłosić ten fakt w odpowiedniej placówce Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale i nie podejmujemy żadnych kroków by udowodnić w Niemczech, że zasiłek rodzinny w Polsce się nie należy. Po pewnym czasie z kasy rodzinnej (Familienkasse) przychodzi decyzja, że przyznano nam tylko część zasiłku pomniejszoną o kwotę rzekomo pobieraną w Polsce.

Wtedy dziwimy się i złościmy na biurokratyczne praktyki urzędów. Skoro nie pobieraliśmy zasiłku w Polsce jakim prawem od świadczenia Niemieckiego została potrącona kwota pobierana w Polsce? Urząd uznał, że skoro nie zostało przedłożone zaświadczenie o tym, że zasiłek w Polsce się nie należy mógłby być lub jest pobierany. Bardzo istotna jest także różnica miedzy przedstawianymi zaświadczeniami. Możemy w urzędzie przedłożyć zaświadczenie, że zasiłek rodzinny nie jest pobierany. Wtedy nie mamy gwarancji, ze otrzymamy całe świadczenie z Niemiec, gdyż, wg. Familienkasse dokument ten nic nie mówi o tym czy mamy prawo do zasiłku, czy nie. Być może nie pobieramy go bo nie mieliśmy ochoty składać wniosku.

Adres i mieszkanie w Niemczech

Kasa rodzinna (Familienkasse) w ostatnim okresie ze zrozumiałych przyczyn próbuje sprawdzić, czy rzeczywiście mieszkamy w Niemczech. Nierzadko urząd prosi więc o dostarczenie prócz potwierdzenia zameldowania (Anmeldung) umowy najmu (Mietvertrag), dokumentów poświadczających płacenie czynszu za dane mieszkanie lub nawet rachunków za gaz, światło, czy wywóz nieczystości. Pewnie, że stosowane praktyki mogą wydać się absurdalne, bo mieszkając np. w hotelu często nie jesteśmy w stanie przedłożyć żadnych umów najmu nie wspominając o rachunkach.

Urząd potrafi nas także wypytywać o liczbę pokoi naszego lokum, metraż i inne mało istotne naszym zdaniem sprawy. Jednak wszystko ma swój sens i cel. Owe dokumenty mają pomóc zweryfikować urzędowi czy rzeczywiście mieszkamy w danym miejscu i czy faktycznie przebywamy w Niemczech, bo jak wiadomo – pomysłowość ludzka nie zna granic…
Dlatego nastawmy się, że i w naszym przypadku urząd może również nam postawić wiele pytań o nasze miejsce zamieszkania.

Innym sposobem na weryfikacje adresu jest stosowanie krótkich terminów na zapylania z Familienkasse. Przypuśćmy, że podaliśmy jakiś adres pod którym nie przebywamy. Urząd wysyła do nas pismo w którym daje nam 2 tygodnie na odpowiedź. Często jeżeli nie przebywamy na miejscu list dociera do nas po terminie i wtedy mogą zacząć się kłopoty. W niektórych przypadkach może to być nawet zamknięcie postępowania z uwagi na niezachowanie terminów. Dlatego pracując w firmach, które meldują nas w jednym miejscu a później wożą po całych Niemczech np. z budowy na budowę uczulmy ludzi pozostających w miejscu zameldowania aby przesłaną do nas korespondencje z Familienkassy postarali się nam jak najszybciej dostarczyć.

Więcej pytań w przypadku zasiłku dla dzieci powyżej 18 lat

Ponieważ nasze dzieci chcą się uczyć, ale również z powodów odbiegających wciąż od standardów europejskich warunków ekonomicznych, młodzi ludzie późno decydują się na start w dorosłe życie. Wiele dzieci powyżej 18 lat wciąż pozostaje na utrzymaniu rodziców. Nie ma najmniejszego problemu aby w tym przypadku występować o zasiłek rodzinny. Także w przypadku gdy dziecko nie uczy się lecz pozostaje bezrobotny czy planuje podjąć naukę.

Jednak powinnismy się przygotować na to, że urząd będzie dogłębnie weryfikował, czy zasiłek rodzinny faktycznie będzie się należał. Z praktyki obserwujemy, że wnioskowanie o zasiłek na dzieci powyżej 18 roku życia z reguły trwa dłużej a zapytania związane z sytuacją dziecka są bardzo szczegółowe. Urząd z pewnością poprosi o potwierdzenie na uczelni zaświadczenia o kontynuacji nauki. Nie zapomni zapytać o dochody dziecka. Nie powinniśmy się tym przejmować ponieważ nasze dziecko może dorobić 8004 €.

Jednak z końcem roku 2015 kwota osiąganych przez nasze pociechy dochodów przestaje mieć znaczenie. Teoretycznie dziecko będzie mogło osiągnąć nawet wyższy dochód niż my. Istotne będzie jednak to, że by otrzymać na dziecko Kindergeld nie będzie ono mogło pracować więcej niż 20 godzin tygodniowo.

Pamiętajmy o tym, że by coś dostać najpierw musimy udowodnić, że mamy do tego prawo. Starajmy się zatem by zawsze w Familienkasse przedłożyć żądane zaświadczenia w wyznaczonym terminie. Przedłóżmy zaświadczenie, że należy lub nie należy się nam rodzinne w Polsce. W oczekiwaniu na swoje pieniądze zachowajmy cierpliwość gdyż nawet jeżeli procedura trwa długo w momencie przyznania zasiłku całe należne świadczenie zostanie nadpłacone.

Kinderzuschlag – dodatek do zasiłku rodzinnego z Niemiec!

O to świadczenie, ubiegać mogą się osoby pracujące w Niemczech, otrzymujące już lub starające się dopiero o Kindergeld – zasiłek rodzinny z Niemiec. Kwota dodatku do zasiłku rodzinnego (Kinderzuschlag) przy rodzinie z dwójką dzieci, wynosi miesięcznie 320€, co w stosunku rocznym pozwoli uzyskać Państwu 3840€ dodatkowego świadczenia.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o to świadczenie zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

Prawo do tego dodatku przysługuje na dzieci, które również nie ukończyły 25 roku życia jak w przypadku zasiłku rodzinnego z Niemiec oraz przebywają we wspólnym gospodarstwie domowym (np. w Polsce) wraz z osobą pracującą w Niemczech. Na dzieci te bezwzględnie musi być pobierany zasiłek rodzinny (Kindergeld). Zarobki rodziców wynoszą co najmniej 900€ miesięcznie, samotnie wychowujących dziecko rodziców co najmniej 600€ miesięcznie. Natomiast zarobki oraz majątek brany pod uwagę przez Familienkasse nie przekraczają maksymalnej granicy dochodów (maksymalna granica dochodu obliczania jest indywidualnie w zależności od zapotrzebowania rodziny)
Rodzice, którzy otrzymują zasiłek dla osób bezrobotnych (Arbeitslosengeld) lub z pomocy społecznej (Sozialgeld) i nie mają żadnych przychodów, mogą otrzymać tylko Kindergeld tzn., że Kinderzuschlag im nie będzie przysługiwać.
Sama kwota wypłacanego dodatku jest obliczana na podstawie dochodów obojga rodziców (opiekunów) i pozostałych członków gospodarstwa domowego, jak również majątku tejże rodziny. Maksymalna kwota dodatku jaką można uzyskać z urzędu wynosi 160 euro/miesiąc, na każde dziecko przebywające w gospodarstwie domowym. Jest ona wypłacana razem z zasiłkiem rodzinnym.
Bardzo ważną kwestią przy pobieraniu dodatku do zasiłku rodzinnego, jak również samego zasiłku rodzinnego, jest informowanie na bieżąco Familienkasse o wszystkich zmianach, które zachodzą w danym gospodarstwie domowych (m.in. zmiana pracy, zmiana zarobków, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego itp.)
Podsumowując: rodzina z trojgiem dzieci, mająca prawo zarówno do zasiłku rodzinnego (Kindergeld) jak i dodatku do niego (Kinderzuschlag) może otrzymać od państwa niemieckiego nawet 1056 euro miesięcznie na utrzymanie swoich dzieci! Tak więc jeśli spełniacie wszystkie powyższe warunki, nie zwlekajcie – złóżcie wniosek i zapewnijcie swoim dzieciom dodatkowe środki finansowe, na przykład na dalszą naukę!

Więcej informacij na FAQ

Szukaj

Kalkulacje

Dokumenty

ZAMÓW ROZMOWĘ

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

+48 77 483 85 06