podatek z niemiec

Zasiłek rodzinny pobierz dokumenty

Dla kogo jest niemiecki zasiłek rodzinny?

Jak wspominaliśmy wyżej, zasiłek Kindergeld mogą pobierać rodzice bądź opiekunowie prawni dzieci. Należy jednak pamiętać, że zasiłek rodzinny w Niemczech będzie przysługiwał pracującym legalnie mieszkańca Niemiec. Niemiecki urząd rodzinny może przyznać zasiłek rodzinny również na dzieci, które przebywają na terenie Polski. Nie ma znaczenia to wysokość wynagrodzenia rodziców.

Kindergeld jest przyznawany dzieciom do 18 roku życia, ale istnieją sytuacje, w których możliwe jest przedłużenie tego czasu do 25 roku życia.

Pracowałeś w Niemczech wychowując dzieci? Możesz ubiegać się o dodatkowy zasiłek na opiekę nad swoimi dziećmi!

Pomożemy Ci w dokonaniu wszelkich formalności i postaramy się niezwłocznie odpowiedzieć na Twoje pytania.

Jeżeli jeden z rodziców pracuje w Niemczech przez pół roku (183 dni) i rozlicza się z podatków z niemieckim fiskusem, może otrzymać Kindergeld. O Niemcy zasiłek rodzinny mogą się również starać matki samotnie wychowujące dzieci i mieszkające w Polsce, jeżeli ojciec nadal pracuje na terenie Niemiec i wystąpi z wnioskiem o przyznanie świadczenia.
Jeśli pracowałeś w Niemczech przez rok i posiadasz dwójkę dzieci – otrzymasz nawet 6.000 EUR!

Dziecko w Polsce
Kindergeld można pozyskiwać nawet, jeśli dziecko mieszka w Polsce. Jedyny warunek jest taki, że ma maksymalnie 25 lat i się uczy lub jest zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna oraz, że rodzic w okresie, za który ubiega się o zasiłek, pracował legalnie w Niemczech. Zasiłek może być przyznany także na dzieci małżonka lub przysposobione (od daty ślubu), wystarczy że należą do wspólnego gospodarstwa domowego. Warto, by wnioskodawca był zameldowany z dzieckiem pod jednym adresem (sprzyja to pozytywnemu przebiegowi sprawy). Wnioskodawca koniecznie musi posiadać nieograniczony obowiązek podatkowy.

Na dzieci niepełnosprawne można wnioskować bez ograniczenia wiekowego, nie muszą się uczyć jeśli niepełnosprawność wystąpiła przed 25 rokiem życia.

Wnioskować będzie można jedynie do 6 m-cy wstecz. Niemcy zasiłek rodzinny jest wypłacany za każdy miesiąc pracy na terenie Niemiec, licząc od pierwszego, pełnego miesiąca pracy. Urząd może jednorazowo wypłacić kwotę zasiłku za okres maksymalnie 6. miesięcy.

Prawo do otrzymania zasiłku rodzinnego w Niemczech mają osoby, których dziecko nie ukończyło 25 lat i nadal się uczy. Zasiłek na dzieci przyznawany jest przez Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse). W przypadku pobierania zasiłku na dziecko uczące się i mające więcej niż 18 lat, trzeba do trzech lat przechowywać dokumentację dotyczącą jego edukacji. Zdarza się, że niemieckie urzędy pracy żądają udokumentowania nauki dziecka. W przypadku jego braku, trzeba zwracać zasiłek za okres nieudokumentowanego pobierania świadczenia.

Niemcy: zasiłek rodzinny można otrzymywać także na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, jeżeli należą do wspólnego gospodarstwa domowego. Dzieci, na które otrzymuje się Kindergeld, mogą mieszkać i przebywać na stałe w Polsce i nie musza być zameldowane w Niemczech. Kindergeld zostanie wypłacony na dzieci już pracujące i zarabiające na siebie. Wysokość zarobku dziecka nie ma wpływu na wysokość wypłacanego Kindergeld.

Kindergeld, a polskie świadczenie 800 Plus

Pobieranie świadczeń rodzinnych na terenie Unii Europejskiej podlega przepisom koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z nimi, pobieranie świadczenia 500 plus wpływa na wysokość zasiłku rodzinnego z innego kraju, np. Kindergeld z Niemiec. Co to oznacza? Jeśli masz prawo do pobierania zasiłku 800 Plus, możesz ubiegać się o zasiłek Kindergeld z tym że, będzie on pomniejszony o przysługującą kwotę zasiłku z Polski. Warto pamiętać, że niemiecki zasiłek jest dużo wyższy niż polskie świadczenie i przysługuje na każde uczące się dziecko do 25 roku życia należące do gospodarstwa domowego. Bez znaczenia jest wysokość Twoich dochodów i sytuacja finansowa. Polskie świadczenie 500 Plus otrzymasz na każde dziecko do 18 roku życia.

Wysokość świadczenia zależy od roku za który jest uzyskiwane oraz od liczby dzieci. Masz dzieci i nie otrzymujesz Kindergeld?

Uzyskamy pieniadze na twoje dzieci przy rocznym rozliczeniu podatku!

Kindergeld jest wypłacany dla:

 • polskich pracowników oddelegowanych do Niemiec
 • pracowników zatrudnionych na niemieckich warunkach
 • pracowników zatrudnionych na polskich warunkach w Niemczech
 • rodziców ubezpieczonych w Polsce a pracujących w Niemczech

Pracownik sezonowy może uzyskać zasiłek rodzinny, jednak musi spełnić dodatkowy warunek. Dochód brutto w Polsce (bądź innym kraju za wyjątkiem Niemiec) nie może przekroczyć określonego progu w zależności od roku, za który świadczenie jest uzyskiwane.

Można wnioskować o Kindergeld za okres jedynie do 6 miesięcy wstecz. Na ten moment można odzyskać świadczenie do 4 lat wstecz. Zgłoś się do nas i odzyskaj nawet kilkanaście tysięcy euro.

Pobierz komplet dokumentów, wydrukować, wypełnić zgodnie z instrukcjami i przesłać pocztą tradycyjną na adres naszej centralna w Kędzierzyn-Kożlu.

Obecne stawki Kindergeld – możliwe do przyznania na każde dziecko miesięcznie:

250 euro na każde dziecko.

 By uzyskać Kindergeld z Niemiec potrzebne są:

 • Lohnsteuerbescheinigung (lub Abrechnung) z Niemiec (poświadczenie niemieckiego pracodawcy o okresie zatrudnienia w Niemczech);
 • akt urodzenia dzieci i unijne akty małżeństwa;
 • zaświadczenie o wspólnym meldunku z dziećmi w Polsce (z Urzędu Miasta i Gminy);
 • kopie dowodu osobistego(obie strony) lub paszportu obojga małzonkow;
 • decyzja o nieprzyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z  instytucja właściwa w związku z miejscem zamieszkania );
 • opcjonalnie: kopia umowy o pracę i kopia karty zameldowania z Niemiec.
 • numer rachunku bankowego na które będzie przelewany Kindergeld

Możliwość zwrotu części Kindergeld

Często podejmując prace w Niemczech nie tylko zapominamy by zgłosić ten fakt w odpowiedniej placówce Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale i nie podejmujemy żadnych kroków by udowodnić w Niemczech, że zasiłek rodzinny w Polsce się nie należy. Po pewnym czasie z kasy rodzinnej (Familienkasse) przychodzi decyzja, że przyznano nam tylko część zasiłku pomniejszoną o kwotę rzekomo pobieraną w Polsce.

Wtedy dziwimy się i złościmy na biurokratyczne praktyki urzędów. Skoro nie pobieraliśmy zasiłku w Polsce jakim prawem od świadczenia Niemieckiego została potrącona kwota pobierana w Polsce? Urząd uznał, że skoro nie zostało przedłożone zaświadczenie o tym, że zasiłek w Polsce się nie należy mógłby być lub jest pobierany. Bardzo istotna jest także różnica miedzy przedstawianymi zaświadczeniami. Możemy w urzędzie przedłożyć zaświadczenie, że zasiłek rodzinny nie jest pobierany. Wtedy nie mamy gwarancji, ze otrzymamy całe świadczenie z Niemiec, gdyż, wg. Familienkasse dokument ten nic nie mówi o tym czy mamy prawo do zasiłku, czy nie. Być może nie pobieramy go bo nie mieliśmy ochoty składać wniosku.

Adres i mieszkanie w Niemczech

Kasa rodzinna (Familienkasse) w ostatnim okresie ze zrozumiałych przyczyn próbuje sprawdzić, czy rzeczywiście mieszkamy w Niemczech. Nierzadko urząd prosi więc o dostarczenie prócz potwierdzenia zameldowania (Anmeldung) umowy najmu (Mietvertrag), dokumentów poświadczających płacenie czynszu za dane mieszkanie lub nawet rachunków za gaz, światło, czy wywóz nieczystości. Pewnie, że stosowane praktyki mogą wydać się absurdalne, bo mieszkając np. w hotelu często nie jesteśmy w stanie przedłożyć żadnych umów najmu nie wspominając o rachunkach.

Urząd potrafi nas także wypytywać o liczbę pokoi naszego lokum, metraż i inne mało istotne naszym zdaniem sprawy. Jednak wszystko ma swój sens i cel. Owe dokumenty mają pomóc zweryfikować urzędowi czy rzeczywiście mieszkamy w danym miejscu i czy faktycznie przebywamy w Niemczech, bo jak wiadomo – pomysłowość ludzka nie zna granic…
Dlatego nastawmy się, że i w naszym przypadku urząd może również nam postawić wiele pytań o nasze miejsce zamieszkania.

Innym sposobem na weryfikacje adresu jest stosowanie krótkich terminów na zapylania z Familienkasse. Przypuśćmy, że podaliśmy jakiś adres pod którym nie przebywamy. Urząd wysyła do nas pismo w którym daje nam 2 tygodnie na odpowiedź. Często jeżeli nie przebywamy na miejscu list dociera do nas po terminie i wtedy mogą zacząć się kłopoty. W niektórych przypadkach może to być nawet zamknięcie postępowania z uwagi na niezachowanie terminów. Dlatego pracując w firmach, które meldują nas w jednym miejscu a później wożą po całych Niemczech np. z budowy na budowę uczulmy ludzi pozostających w miejscu zameldowania aby przesłaną do nas korespondencje z Familienkassy postarali się nam jak najszybciej dostarczyć.

Więcej pytań w przypadku zasiłku dla dzieci powyżej 18 lat

Ponieważ nasze dzieci chcą się uczyć, ale również z powodów odbiegających wciąż od standardów europejskich warunków ekonomicznych, młodzi ludzie późno decydują się na start w dorosłe życie. Wiele dzieci powyżej 18 lat wciąż pozostaje na utrzymaniu rodziców. Nie ma najmniejszego problemu aby w tym przypadku występować o zasiłek rodzinny. Także w przypadku gdy dziecko nie uczy się lecz pozostaje bezrobotny czy planuje podjąć naukę.

Jednak powinnismy się przygotować na to, że urząd będzie dogłębnie weryfikował, czy zasiłek rodzinny faktycznie będzie się należał. Z praktyki obserwujemy, że wnioskowanie o zasiłek na dzieci powyżej 18 roku życia z reguły trwa dłużej a zapytania związane z sytuacją dziecka są bardzo szczegółowe. Urząd z pewnością poprosi o potwierdzenie na uczelni zaświadczenia o kontynuacji nauki. Nie zapomni zapytać o dochody dziecka. Nie powinniśmy się tym przejmować ponieważ nasze dziecko może dorobić 8004 €.

Teoretycznie dziecko będzie mogło osiągnąć nawet wyższy dochód niż my. Istotne będzie jednak to, że by otrzymać na dziecko Kindergeld nie będzie ono mogło pracować więcej niż 20 godzin tygodniowo.

Pamiętajmy o tym, że by coś dostać najpierw musimy udowodnić, że mamy do tego prawo. Starajmy się zatem by zawsze w Familienkasse przedłożyć żądane zaświadczenia w wyznaczonym terminie. Przedłóżmy zaświadczenie, że należy lub nie należy się nam rodzinne w Polsce. W oczekiwaniu na swoje pieniądze zachowajmy cierpliwość gdyż nawet jeżeli procedura trwa długo w momencie przyznania zasiłku całe należne świadczenie zostanie nadpłacone.

Więcej informacij na FAQ

EU Service Centralna

Plac Wolności 2, lokal 4

47-220 Kędzierzyn-Koźle

W celu złożenia dokumentów lub w bieżących sprawach prosimy o kontakt:

kom: 512 355 064

kom: 519 568 936

tel: 77 483 85 06

e-mail: info@zwrotpodatku.eu

e-mail: kedzierzyn@zwrotpodatku.eu

Godziny otwarcia:
pon.- pt.: 08:00 – 16:00

EU Service Wrocław

City Space Aquarius Business House

Swobodna 1

50-088 Wrocław

Wizyta w City Space Aquarius we Wrocławiu prosimy ustalać telefonicznie pod

nr. kom: 519 568 936

e-mail: wroclaw@zwrotpodatku.eu

Godziny otwarcia:
wtorek i środa: 10:00 – 16:00

W bieżących sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

77 483 85 06 lub 512 355 064.

 

EU Service Szczecinek

Bohaterów Warszawy 31 – 35

78-400 Szczecinek

Godziny otwarcia:
pon. – pt. 08:00 – 16:00

W bieżących sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

77 483 85 06 lub 512 355 064.

EU Service Biała Podlaska

Gestia Biuro Rachunkowe

Ul. Warszawska 13/14

21-500 Biała Podlaska

 

EU Service Głogówek

Ewa Szała Biuro Rachunkowe

Zamkowa 18

48-250 Głogówek

 

EU Service Nysa

Julka Biuro Rachunkowo

Edmunda Jana Osmańczyka 2

48-304 Nysa

EU Service Radom

Aspekt Biuro Rachunkowe

Ul. Bóżniczna 3

26-610 Radom

 

EU Service Rybnik

PROFIT SC Biuro Rachunkowe

Plac Kopernika 3

44-200 Rybnik

 

EU Service Wodzisław Śląski

Kuhn Biuro Rachunkowe

Rynek 1

44-300 Wodzisław Śląski

Szukaj Kalkulacje Dokumenty

Szukaj

Kalkulacje

Dokumenty

  ZAMÓW ROZMOWĘ


  Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8:00 do 16:00

  +48 77 483 85 06