FAQ

Zwrot podatku z zagranicy

Komu przysługuje zwrot podatku dochodowego?

Rok 2017 przynosi w Niemczech zmiany w prawie podatkowym oraz w kwotach wolnych od podatku. Kwoty te mają wpływ na wymiar kosztów, jakie podlegają odliczeniu od podatku od wynagrodzenia. Ulgi podatkowe przysługują osobom fizycznym, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Są to osoby, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Niemiec lub które przebywają na stałę, czyli dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Istnieje możliwość złożenia wniosku o nieograniczony obowiązek podatkowy w niemieckim urzędzie skarbowym, jeżeli 90 procent dochodów w danym roku kalendarzowym podlega opodatkowaniu w Niemczech lub dochody, które nie podlegają opodatkowaniu w Niemczech nie przekroczą kwoty w wysokości 8.822 Euro. Jeśli spełnione są powyższe warunki, to osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich przychodów, czyli również przychodów uzyskanych w Polsce.

Osoby nie spełniające powyższych warunków podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od przychodów osiąganych na terytorium Niemic (ograniczony obowiązek podatkowy). W przypadku tych osób niemieckie urzędy skarbowe nie uwzględniają miedzy innymi kwoty wolnej na dzieci, kwoty odciążenia dla osób samotnie wychowujących dzieci, a także kwoty wolnej od podatku. Aby móc skorzystać na ulgach podatkowych w Niemczech, konieczne jest zatem złożenie wniosku o nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Czy rozliczać się wspólnie z małżonkiem mieszkającym w Polsce, czy lepiej osobno?

Dla osoby, która przepracowała więcej jak 183 dni i jeśli małżonek mieszkający w Polsce zarabia mniej, korzystniejsze będzie złożenie deklaracji wspólnie z małżonkiem. Przy takim rozliczeniu należy dodatkowo dostarczyć podbity przez polski urząd meldunkowy formularz z danymi osobowymi oraz – w przypadku posiadania dzieci poniżej 18 roku życia – zaświadczenie o zasiłku na dzieci potwierdzone przez opiekę społeczną.

Warto zaznaczyć, że każda osoba starająca się o swój zwrot podatku jest zobowiązana przedstawić niemieckiemu Urzędowi Skarbowemu druk, na którym są wykazane przez polski Urząd Skarbowy jej dochody oraz dochody współmałżonka uzyskane na terenie Polski w danym roku podatkowym. Olbrzymią zaletą tego rozwiązania jest możliwość dokonania odliczeń z tytułu „rozłąki z rodziną”. W ramach tego odliczenia można na przykład podać koszty przejazdu do Polski (raz w miesiącu), co w skali roku stanowi pokaźną sumę.

Nie ma znaczenia także fakt, czy małżonkowie wspólnie rozliczają się w Polsce. Znaczenie mają natomiast następujące okoliczności: jeżeli tylko jedno z małżonków pracowało w Niemczech ich wspólne dochody poza terenem Niemiec nie mogą być wyższe niż ok. 6200 euro

W jaki sposób zadeklarować w Polsce dochody z Niemiec?

Osoby deklarująca w zeznaniu rocznym dochody z zagranicy(uzyskane bez pośrednictwa płatnika) zobowiązana jest złożyż zeznanie roczne na formularzu PIT-36, wraz z załącznikiem PIT-ZG. Wykazaniu dochodów niemieckich służy pozycja 8 załącznika PIT-ZG.

Czy i w jakim terminie muszę się rozliczyć z podatku w Niemczech?

Jeśli jesteś zameldowany w Niemczech, to masz obowiązek złożyć rozliczenie podatku do 31 maja każdego roku. Pozostałe osoby nie mają takiego obowiązku – robią to dobrowolnie, żeby otrzymać zwrot podatku.

Jakie dokumenty są konieczne?

Oryginalny Lohnsteuerbescheinigung (karta podatkowa), jeśli dostawałeś w Niemczech chorobowe bezrobotne, Elterngeld – dołącz decyzje z Arbeitsamtu lub Krankenkasse. Zaświadczenie EU/EWR o dochodach w Polsce z Urzędu Skarbowego. Jeśli masz współmałżonka, wpisz jego dane na zaświadczeniu. Konto niemieckie (KTO/BLZ), jeśli polskie lub inne to tylko w formie IBAN

To kto może liczyć na zwrot nadpłaty?

Będą to głównie osoby, które osiągały dochody z pracy, a których pobyt w Niemczech był dłuższy niż pół roku oraz takie, których zagraniczne (np. polskie) dochody nie przekroczyły kwoty 4.002 euro rocznie. Osoby te będą mogły zostać opodatkowane na zasadach przewidzianych dla tak zwanych rezydentów podatkowych, czyli na tych samych zasadach, co Niemcy, tzn. będą zasadniczo miały prawo do ulg podatkowych, wspólnego rozliczenia z małżonkiem, itp.

Otrzymałem chorobowe/bezrobotne/zapomogę Elterngeld – czy muszę to zgłosić do rozliczenia?

Tak, obowiązkowo musisz ujawnić wysokość zasiłku chorobowego z Krankenkasse, wysokość zasiłku bezrobotnego z Arbeitsamt, czy Elterngeld z Familienkasse. Zasiki te mają wpływ na wysokośc zwrotu podatku i nie należy i nich zapominać składając rozliczenie.

Kiedy potrzebuję zaświadczenie o zameldowanie z Polski , a kiedy o dochodach w Polsce?

Najlepiej, każdorazowo przy rozliczeniu w Niemczech załatwić ZAŚWIADCZENIE UE/EOG o dochodach (jeśli były zerowe, to również) z polskiego urzędu skarbowego. Zameldowanie (raczej Zaświadczenie o stanie rodziny w Polsce) potrzebujesz tylko wtedy, gdy chcesz wykazać dzieci.

Ile mam czasu na reklamację?

Masz tylko 1 miesiąc od daty wydanej decyzji. Ważna jest data widniejąca u góry na Steuerbescheid , a nie data otrzymania samej decyzji. W ciągu tego okresu urząd musi otrzymać zażalenie – inaczej odrzuci wszelkie skargi, zażalenie czy odwołanie.

Jak długo się czeka na zwrot podatku?

Zwrot podatku realizowany jest w okresie od 3 do 6 miesięcy za dany rok podatkowy. Czas oczekiwania licząc od chwili wysłania zeznania podatkowego do chwili otrzymania pieniędzy na konto wynosi minimum 6 miesięcy. Zależy to przede wszystkim od urzędu finansowego (praktycznie nie istnieje ustawowy termin, w którym urząd musi wydać decyzję). Powodu przydzielenia podatników będących pracownikami polskich firm do urzędu skarbowego w Oranienburgu powstały znaczne opóźnienia.

W jaki sposób otrzymam pieniądze po uzyskaniu zwrotu?

Urząd przesyła zwrot podatku beżpośrednio na Twoje konto. Możesz podać konto złotówkowe lub walutowe. Ważne! Jeśli chcesz zmienić numer konta w trakcie trwania zwrotu podatku, koniecznie skontaktuje się znami. Niezbędne w takiej sytuacji jest dosłąnie odpowiedniego druku do urzędu skarbowego.

Na jakie ulgi mogę liczyć rozliczając podatek 2016 za pracę w Niemczech?

Dotyczy tylko osób w związkach małżeńskich, względnie kawalerów posiadających własny dom/mieszkanie w Polsce.

ULGI NA DZIECI(Kinderfreibetrag):

Przysługuje za dzieci nieletnie (poniżej 18 roku życia) lub dzieciom uczącym się (do 25 roku życia) Tylko i wyłącznie gdy nie jest pobierany Kindergeld w Niemczech. Urząd Skarbowy radzi ubiegać się wo zasiłek rodzinny(Kindergeld), który jest korzystniejszy i bardziej opłacalny. W przypadku posiadania dzieci należy dostarczyć akt urodzenia, aby otrzymać Kinderfreibetrag. Wraz z nastaniem nowego roku zostaje podwyższona kwota odciążenia dla osób samotnie wychowujących dzieci. Kwota ta wzrasta o 600 euro, co oznacza podwyżkę z dotychczasowych 1.308 euro na 1.908 euro. Na każde kolejne dziecko kwota wolna wzrasta o kolejne 240 Euro. Kwota odciążenia uwzględniana jest automatycznie przy rozliczeniu według klasy podatkowej II. Dodatkowo istnieje możliwość podwyższenia kwoty wolnej na kolejne dzieci już w ramach rozliczenia podatku od wynagrodzenia. Zmiany następują od 1.go grudnia 2015 r.

Dla kwoty wolnej na dzieci ustalono podwyższenie w 2016 r. z 2.184 euro na 2.256 euro. W 2017 r. kwota wzrosła o dalsze 48 euro i wynosi obecnie 2.304 euro. Dla rodziców rozliczających się wspólnie kwota ta ulega podwojeniu. Dodatkowo do kwoty wolnej na dzieci przyznana została kwota wolna z tytułu opieki i wychowania lub potrzeb nauki zawodu w wysokości 1.320 euro na dziecko. Również ta kwota ulega podwojeniu w przypadku wspólnego rozliczenia rodziców do 2.640 euro.

Kwota wolna na dzieci oraz z tytułu opieki są uwzględniane wyłącznie w sytuacjach, kiedy w wyniku analizy dokonanej przez Finanzamt będą one korzystniejsze niż kwota Kindergeld wypłaconego w bieżącym roku podatkowym. Kwota wolna na dzieci przysługuje w stosunku do dzieci, które nie ukończyły 18stego roku życia. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań Kindergeld może zostać przyznany do ukończenia przez nie 25go roku życia

KOSZTY PRODUKTYWNE:

czyli np. Koszty dojazdów do pracy, wyjazdów służbowych oraz inne wydatki związane z wykonywaniem pracy. Ważne, aby gromadzili Państwo rachunki/paragony za benzynę. Można odliczyć kwotę zapłaconą za przejazdy między mieszkaniem a pracą oraz mieszkaniem w Niemczech a mieszkaniem w Polsce.

Koszty dojazdu z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca pracy:
1. kopie biletów autobusowych,
2. kopie biletów za przejazdy pociągami metrem
3. paragony za paliwo

Koszty w związku z pracą na terenie Niemiec:
1. kopie imiennych rachunków za noclegi.
2. kopie rachunków lub przelewów za media, tj. prąd, woda, telefon, Internet.
3. kopie rachunków za zakup/czyszczenie odzieży roboczej.
4. kopie imiennych rachunków za szkolenia, kursy, egzaminy

Koszty mieszkaniem w Niemczech a mieszkaniem w Polsce(podwójnego gospodarstwa domowego):
1. zestawienia zjazdów do Polski
2. stan początkowy i końcowy licznika samochodu, którym dojeżdżasz do domu (samochód musi być własnością/współwłasnością podatnika)
3. kopia dowodu rejestracyjnego
4. kopia prawa jazdy
5. kopia ubezpieczania/polisy
6. kopie rachunków za części samochodowe, naprawy
7. kopie rachunków, faktur, paragonów na paliwo. Warto zapłacić za rachunek kartą płatniczą, wtedy ma się dodatkowo potwierdzenia dokonania transakcji zakupu benzyny w razie jak się zgubi paragon
8. kopie imiennych biletów autokarowych lub za przewozy busami z Polski do Niemiec
9. kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech,
10. kopie przelewów za opłacany czynsz(Miete) lub kopie Abrechnung, na których widnieją koszty mieszkania ściągane z wypłat podatnika.

KOSZTY SPECJALNE np. ubezpieczeń(Socialversicherung, Pflegeversicherung,Krankenversicherung, Lebensversicherung)

ULGI NA UZB ZDROWOTNE

Jeśli chcemy odpisać ulgi od podatku, musimy posiadać ich udokumentowanie, czyli rachunki, paragony, bilety kolejowe, autobusowe, miesięczne itp.

ZASIŁEK RODZINNY

Czy mogę ubiegać się o zasiłek rodzinny gdy dziecko przebywa w Polsce.

Tak. W trakcie pobierania zasiłku Twoje dzieci mogą mieszkać w Polsce.

Czy mogę ubiegać sie o zasiłek rodzinny za lata poprzednie?

Od stycznia 2018r. wnioskować będzie można jedynie do 6 m-cy wstecz. Wystarczy jedno zgłoszenie!

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o zasiłek rodzinny?

Czas rozpatrzenia wniosku wynosi ok. 8 tygodni od otrzymania formularzy przez zagraniczny urząd.

Czym zajmuje sie Familienkasse?

Familienkasse to Niemiecka Kasa świadczeń Rodzinnych, do której składany jest wniosek o przyznanie zasiłku zdrowotnego w Niemczech – Kindergeld.

Czy pobierając świadczenie rodzinne w Polsce można pobierać Kindergeld?

Jeżeli jeden z rodziców pracuje bądź mieszka w Niemczech mimo, że pobierany jest zasiłek rodzinny w Polsce, można wnioskować o jego przyznanie w Republice Federalnej. W tym wypadku jednak otrzymacie Państwo tylko różnicę w wysokości pobieranych świadczeń. Oznacza to, że świadczenie wypłacane z Niemiec będzie pomniejszone o rodzinne pobierane w Polsce.

Jednak trzeba pamiętać, że w Polsce zasiłek rodzinny nie będzie się należał w przypadku jeżeli dochód na osobę we wnioskującej przewyższy 504 zł na osobę. Dlatego bardzo ważne by podejmując prace w Niemczech przewidując możliwość przekroczenia tego progu zawiadomić o tym fakcie Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Niestety część osób nie wie o tym i po jakimś czasie dochodzi do sytuacji kiedy rodzinne w Polsce trzeba zwrócić.

Szukaj

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skontaktujemy się z Tobą!
To nic nie kosztuje i do niczego nie obowiązuje!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazywanych w formularzu na rzecz Administratora Serwisu www.zwrotpodatku.eu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu otrzymania zindywidualizowanej odpowiedzi na zapytanie.
Informujemy, iż zgodnie z RODO, po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, dane zostaną usunięte przez Administratora Serwisu (chyba, że nastąpi kontynuacja współpracy).

Kalkulacje

Dokumenty

Newsletter

Zapisz się do newslettera