Zasiłek rodzinny w UK. Pomoc dla rodzin mieszkających w Anglii

 

Zasiłek rodzinny w uk

Zasiłek rodzinny w UK

Wyspy Brytyjskie stanowią atrakcyjną destynację zarobkową dla coraz większej liczby polskich rodzin. Nic w tym dziwnego, bardzo często wyjazd za granicę oznacza lepsze perspektywy zawodowe dla rodziców oraz edukacyjne dla ich dzieci. Wielu pracowników decyduje się na skorzystanie z tzw. Child Benefit. Czy i Tobie przysługuje zasiłek rodzinny w UK? Poznaj najważniejsze informacje dotyczące tego świadczenia i dowiedz się, w jaki sposób możesz starać się o jego uzyskanie.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny UK?

Child Benefit to wsparcie dedykowane osobom, których dzieci pozostają pod opieką drugiego rodzica w Polsce lub mieszkają wraz z nimi na terenie Wielkiej Brytanii. Aby móc ubiegać się o zasiłek rodzinny w UK, należy przede wszystkim posiadać legalne zatrudnienie oraz regularnie odprowadzać podatki w Anglii. Dodatkowymi wymaganiami, które powinien spełniać wnioskodawca, są:

  • posiadanie National Insurance Number, będącego numerem ubezpieczenia społecznego, który jest przyznawany każdemu legalnie zatrudnionemu pracownikowi. NIN jest odpowiednikiem polskiego numeru PESEL bądź NIP,
  • rejestracja w Home Office. Placówka ta jest departamentem rządu, do którego obowiązków należy zadbanie o porządek publiczny, bezpieczeństwo oraz nadzorowanie przestrzegania przepisów polityki imigracyjnej. W Home Office nie muszą rejestrować się osoby samozatrudniające,
  • posiadanie konta w angielskim banku. Nasi rodacy mogą wybierać spośród takich placówek, jak Lloyds TSB, Barclays, Clydesdale Bank czy Natwest,
  • regularne opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne bez względu na formę zatrudnienia.

Zasiłek rodzinny UK – najważniejsze informacje

Jedną z najważniejszych rzeczy, o których należy pamiętać, ubiegając o się o zasiłek rodzinny na terenie UK, jest możliwość wnioskowania o świadczenie na dziecko, które nie zamieszkuje obecnie z nami. Oznacza to, że rodziny, w których tylko jeden z rodziców zdecydował się na wyjazd do Wielkiej Brytanii, mają takie same szanse uzyskania Child Benefit jak te, w których cała rodzina zamieszkuje w Anglii. Co więcej, świadczenie przyznawane jest wyłącznie na dzieci biologiczne lub przysposobione. W przypadku adopcji należ przedstawić właściwą dokumentację.

Zasiłek rodzinny w UK przyznawany jest na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 16 roku życia. System prawny Wielkiej Brytanii przewiduje możliwość przedłużenia wypłaty świadczenia w określonych przypadkach. Jednym z nich jest podjęcie przez dziecko nauki na studiach w trybie dziennym na terenie Polski lub Wielkiej Brytanii. Aby móc wnioskować o przedłużenie Child Benefitu, należy przedstawić w urzędzie stosowne dokumenty, poświadczające fakt kontynuacji edukacji przez dziecko.

Kolejną istotną informacją jest możliwość ubiegania się o przyznanie zapomogi tylko do trzech miesięcy wstecz. Właśnie dlatego specjaliści doradzają jak najszybsze złożenie właściwego wniosku. Jego rozpatrzenie trwa z reguły cztery tygodnie, jednak należy pamiętać, że w urzędach mogą występować opóźnienia spowodowane zbyt dużą ilością złożonej dokumentacji lub nieprawidłowym wypełnieniem formularza.

Zasiłek rodzinny w UK – dokumentacja

Ubieganie się o zasiłek rodzinny w UK przebiega według ściśle określonej procedury. Do jego uzyskania nie wystarczy spełnienie wyżej wymienionych warunków. Należy także dostarczyć do urzędu właściwą dokumentację, wśród której powinny się znaleźć:

  • formularz wydawany we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale urzędu podatkowego (Inland Revenue),
  • dokument poświadczający przyznanie numeru ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number),
  • dokumenty tożsamości prawnych opiekunów,
  • akt urodzenia dziecka (należy pamiętać, że musi on zostać przetłumaczony na język angielski, a przekład powinien być wykonany przez tłumacza przysięgłego),
  • zaświadczenie wydane przez placówki oświatowe, potwierdzające fakt kontynuowania nauki przez dziecko.

EU Service nie świadczy usług w zakresie zasiłku rodzinnego i świadczeń socjalnych z Wielkiej Brytanii.

Szukaj

Kalkulacje

Dokumenty

ZAMÓW ROZMOWĘ

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

+48 77 483 85 06